SKKN Xây dựng quy trình giáo dục STEM Nước tẩy rửa sinh học từ rác thải hữu cơ ở trường THPT

SKKN Xây dựng quy trình giáo dục STEM Nước tẩy rửa sinh học từ rác thải hữu cơ ở trường THPT ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNI. Căn cứ chủ trƣơng đổi mới giáo dục và đào tạo của Đảng:Trong công cuộc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” … Read more

SKKN Vận dụng dạy hoc STEM để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh THPT phần sinh học vi sinh vật – sinh học 10

SKKN Vận dụng dạy hoc STEM để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh THPT phần sinh học vi sinh vật – sinh học 10 PHẦN I: ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNI. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiếnI.1.Xuất phát từ mục tiêu đổi mới giáo dục … Read more

SKKN Tích hợp liên môn theo định hướng giáo dục STEM STEAM trong dạy học chủ đề Vi sinh vật Sinh học 10 Trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực người học

SKKN Tích hợp liên môn theo định hướng giáo dục STEM / STEAM trong dạy học chủ đề Vi sinh vật – Sinh học 10 – Trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực người học ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN1. Xuất phát từ nhu cầu đổi mới giáo dục trong … Read more

SKKN Thiết kế 1 số thí nghiệm và mô hình trong dạy học chương: “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” – Sinh học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề

SKKN Thiết kế 1 số thí nghiệm và mô hình trong dạy học chương: “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” – Sinh học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến.Chương trình giáo dục phổ thông mới đã định hướng phát triển 10 năng … Read more

SKKN Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thiết kế thí nghiệm Vật lý lớp 10

SKKN Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thiết kế thí nghiệm Vật lý lớp 10 ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN1. Đặt vấn đềCăn cứ nghị quyết của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới phương phápdạy học theo hướng phát triển … Read more

SKKN Thiết kế và chế tạo một số thiết bị thí nghiệm kết nối với điện thoại thông minh được sử dụng trong dạy học vật lí nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh

SKKN Thiết kế và chế tạo một số thiết bị thí nghiệm kết nối với điện thoại thông minh được sử dụng trong dạy học vật lí nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNĐổi mới giáo dục đã và đang là một trong những … Read more

SKKN Khai thác ứng dụng Google Forms trong dạy học và kiểm tra đối với học sinh THPT

SKKN Khai thác ứng dụng Google Forms trong dạy học và kiểm tra đối với học sinh THPT ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN:Trong thời đại như hiện nay, công nghệ thông tin được ứng dụngtrong hầu hết mọi lĩnh vực, và giáo dục cũng không phải trường hợpngoại lệ. Đặc biệt trong … Read more

SKKN Một số giải pháp trong dạy học tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới môn Vật lí tại trường THPT

SKKN Một số giải pháp trong dạy học tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới môn Vật lí tại trường THPT ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNChương trình GDPT mới được áp dụng bắt đầu đối với cấp tiểu học từ năm học2020-2021, Cấp THCS từ năm học 2021-2022 và cấp … Read more

SKKN Hướng dẫn học sinh thực hiện dự án: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị khuyến cáo thời gian tắm nắng cho trẻ mầm non

SKKN Hướng dẫn học sinh thực hiện dự án: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị khuyến cáo thời gian tắm nắng cho trẻ mầm non ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNSTEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ),Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về … Read more

SKKN Xây dựng và thực hiện các chủ đề dạy học STEM chương trình Vật lý 11 trường THPT

SKKN Xây dựng và thực hiện các chủ đề dạy học STEM chương trình Vật lý 11 trường THPT ĐIỀU KIỆN TẠO RA SÁNG KIẾNỞ nhiều quốc gia, cải cách giáo dục tập trung vào việc tăng khả năng,hứng thú, đam mê khoa học của học sinh đối với STEM và giảng dạy STEM.Tại Mỹ … Read more