Toán học

Số chính phương là gì?

Số chính phương là gì? Số chính phương là số có giá trị bằng bình phương đúng (lũy thừa bậc hai) của một số nguyên. Hay nói cách khác, số chính phương là một số tự nhiên có căn bậc hai cũng là một số tự...

Đọc tiếp...

Radian là gì?

Radian là gì? Bình thường trong đời sống hằng ngày, khi nói về góc, chúng ta thường dùng đơn vị độ. Ví dụ góc vuông có số đo là 90 độ, góc tam giác đều là 60 độ, góc bẹt là 180 độ. Tuy nhiên, trong...

Đọc tiếp...

Hệ số góc là gì?

Hệ số góc là gì? Hệ số góc là gì? Hệ số góc của đường thẳng $d$ có phương trình $y=ax+b$ chính là hệ số $a$. Ví dụ, đường thẳng $y = -x + 4$ thì hệ số góc của nó bằng $-1$, đường thẳng $y=2x$...

Đọc tiếp...

TỔNG HỢP BÀI TẬP VECTƠ LỚP 10

TỔNG HỢP BÀI TẬP VECTƠ LỚP 10 BÀI TẬP VECTƠ LỚP 10: Chứng minh các đẳng thức vectơ Ví dụ 1. Cho 6 điểm $A, B, C, D, E, F$. Chứng minh rằng: (bằng nhiều cách khác nhau) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$ $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}$ $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}$ Ví dụ 2. Cho tam...

Đọc tiếp...