dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Toán 12

 • Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

  Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

  Góc giữa hai đường thẳng trong không gian 1. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian là gì? Trong không gian cho 2 đường thẳng a, b bất kỳ. Từ một điểm O nào đó ta vẽ 2 đường thẳng a’, b’ lần lượt song song với a và b. Ta nhận thấy rằng […]

 • 100 bài tập khối nón, khối trụ, khối cầu VDC

  100 bài tập khối nón, khối trụ, khối cầu VDC

  100 bài tập khối nón, khối trụ, khối cầu VDC Bài tập khối nón khối trụ khối cầu có lời giải Câu 1. Cắt hình nón $\left( N \right)$ bằng một mặt phẳng đi qua trục của hình nón được thiết diện là một tam giác vuông cân có diện tích bằng \(4\). Thể tích […]

 • Phương pháp so sánh thể tích

  Phương pháp so sánh thể tích

  Phương pháp so sánh thể tích Để tính thể tích của một khối chóp, khối lăng trụ chúng ta có thể tính trực tiếp bằng cách xác định diện tích đáy và chiều cao như trong bài Tính thể tích khối chóp. Tuy nhiên, có một cách rất hiệu quả để tính thể tích của khối […]

 • Phương pháp phân chia khối đa diện

  Phương pháp phân chia khối đa diện

  Phương pháp phân chia khối đa diện Để tính thể tích của một khối đa diện, nếu đó là các khối cơ bản như khối chóp, khối lăng trụ thì chúng ta có thể tính trực tiếp (xem trong bài Tính thể tích khối chóp) hoặc so sánh thể tích của chúng với các khối […]

 • Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba 1. Cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba Cho hàm số bậc ba $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ với $a\ne 0$ có đồ thị gọi là đường cong $(C)$ và […]