Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

góc giữa hai đường thẳng trong không gian

Góc giữa hai đường thẳng trong không gian 1. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian là gì? Trong không gian cho 2 đường thẳng a, b bất kỳ. Từ một điểm O nào đó ta vẽ 2 đường thẳng a’, b’ lần lượt song song với a và b. Ta nhận thấy rằng … Read more

100 bài tập khối nón, khối trụ, khối cầu VDC

bài tập khối trụ vdc

100 bài tập khối nón, khối trụ, khối cầu VDC Bài tập khối nón khối trụ khối cầu có lời giải Câu 1. Cắt hình nón $\left( N \right)$ bằng một mặt phẳng đi qua trục của hình nón được thiết diện là một tam giác vuông cân có diện tích bằng \(4\). Thể tích … Read more

Phương pháp so sánh thể tích

phân chia khoi lang tru tam giac thanh 3 khoi tu dien, phương pháp so sánh thể tích

Phương pháp so sánh thể tích Để tính thể tích của một khối chóp, khối lăng trụ chúng ta có thể tính trực tiếp bằng cách xác định diện tích đáy và chiều cao như trong bài Tính thể tích khối chóp. Tuy nhiên, có một cách rất hiệu quả để tính thể tích của khối … Read more

Phương pháp phân chia khối đa diện

phương pháp phân chia khối đa diện

Phương pháp phân chia khối đa diện Để tính thể tích của một khối đa diện, nếu đó là các khối cơ bản như khối chóp, khối lăng trụ thì chúng ta có thể tính trực tiếp (xem trong bài Tính thể tích khối chóp) hoặc so sánh thể tích của chúng với các khối … Read more

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba 1. Cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba Cho hàm số bậc ba $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ với $a\ne 0$ có đồ thị gọi là đường cong $(C)$ và … Read more