Hình vuông số chính phương kì diệu của Vianney

Hình vuông số chính phương kì diệu của Vianney

 

Hình vuông số chính phương kì diệu của Vianney

Hình vuông số chính phương kì diệu của Vianney có các tính chất thú vị sau:

  • các số trong mỗi ô vuông là số chính phương: $1=1^2,25=5^2,49=7^2$,
  • tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, và mỗi đường chéo đều bằng nhau!