dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 42,8 gam E trong bình kín chứa 0,05 mol khí O2 thu được chất rắn X

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 42,8 gam E trong bình kín chứa 0,05 mol khí O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,1 mol khí CO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 6,72 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 244,1 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong Y gần nhất vói giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 6,05%.          B. 6,87%.                      C. 3,03%.                          D. 3,44%.

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và FeCO<sub>3</sub>. Nung 42,8 gam E trong bình kín chứa 0,05 mol khí O<sub>2</sub> thu được chất rắn X 1

c2

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và FeCO<sub>3</sub>. Nung 42,8 gam E trong bình kín chứa 0,05 mol khí O<sub>2</sub> thu được chất rắn X 2

Đây là một câu trong đề thi minh họa năm 2023 của bộ giáo dục

Mời các thầy cô và các em xem đầy đủ cả đề tại đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Hoặc xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ