Năm 2028 là năm con gì?

Sinh năm 2028 là năm con gì, câu trả lời chính là con Khỉ hay nhiều người còn gọi là tuổi Thân (Mậu Thân).

Dựa vào Thiên Can và Địa chi ta sẽ tiếp tục giải đáp kỹ hơn cho vấn đề này. Ý nghĩa của học thuyết Can Chi cho biết, từ Thân trong Mậu Thân ý chỉ thân thể của vạn vật và đất trời đã sinh sôi và trưởng thành. Vạn vật nhờ đất mà xum xuê, nảy nở.

Từ đó có thể thấy rằng, người Mậu Thân là người có tướng đại phú đại quý và có vận mệnh rất tốt. Bình an, hạnh phúc và may mắn chính là những cụm từ hoàn hảo khi nói về cuộc sống của nam nữ tuổi Thân năm 2028.

Năm 2028 là năm con gì? 1

Sinh năm 2028 là năm con gì mệnh gì thì câu trả lời chính là con khỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *