dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Chương trình lớp 10 năm 2022 có gì khác?

Học sinh lớp 10 học ít môn hơn, được chọn môn theo năng khiếu, sở thích. Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học ít môn hơn so với chương trình hiện hành và được lựa chọn môn học theo năng khiếu, sở thích. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên học sinh lớp 10 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Có nhiều bộ sách giáo khoa

Để thực hiện cũng như cụ thể hóa mục tiêu cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đã đề ra chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”. Vì vậy phụ huynh và học sinh cần hiểu đúng về vai trò của SGK trong chương trình mới, cần hiểu rằng SGK chỉ là tài liệu tham khảo trong quá trình dạy và học, trong khi đó chương trình mới là pháp lệnh.

Sách giáo khoa lớp 10 và lớp 7 năm học 2022-2023 sẽ thay đổi so với hiện hành. Các em sẽ sử dụng một trong 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều tuỳ thuộc vào lựa chọn của các trường, địa phương.

Những điểm mới của chương trình Giáo dục Phổ thông 2018

2. Số môn học ít hơn

Học sinh sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình.

Ở chương trình hiện hành, học sinh phải học 17 môn và hoạt động giáo dục. Với chương trình mới, học sinh sẽ được chọn một số môn, một số nội dung sao cho phù hợp với sở trường và mong muốn. Đồng nghĩa với việc học sinh sẽ học ít môn hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Chương trình lớp 10 năm 2022 có gì khác? 1

Các em phải học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.

Bên cạnh đó, các em chọn năm môn lựa chọn khác từ ba nhóm môn (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn):

  • Nhóm Khoa học xã hội gồm Lịch sử (có thể là môn học bắt buộc), Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.
  • Nhóm Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học.
  • Nhóm Công nghệ và Nghệ thuật gồm: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật – Âm nhạc và Mỹ thuật.

Đây là điểm mới hoàn toàn so với hiện tại, với định hướng nghề nghiệp rất cao.

Có thể nói, gần như học sinh sẽ phải chọn trường đại học (thực ra là khối thi) ngay từ lớp 9 thay vì lớp 12, và cơ hội chỉ có 1 lần duy nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bên cạnh đó, học sinh phải lựa chọn ba nhóm chuyên đề sao cho phù hợp với nguyện vọng bản thân và khả năng tổ chức dạy học của nhà trường. Đây cũng là điểm khác biệt. Cụ thể, mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề tạo thành cụm chuyên đề của môn học, nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng kiến thức và kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

3. Thay đổi về cách dạy, cách học

Chương trình mới yêu cầu giáo viên và học sinh chuyển từ dạy học “nhồi nhét” sang dạy tổ chức các hoạt động cho học sinh tự tìm tòi nghiên cứu. Thay vì cảnh tượng quen thuộc, thầy đọc – trò chép khiến học sinh tiếp thu kiến thức một chiều, thầy cô sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động thực hành trên lớp để học sinh tự tìm hiểu, trao đổi và khám phá kiến thức.

Chương trình lớp 10 năm 2022 có gì khác? 2

Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực giúp học sinh biết dùng năng lực để giải quyết bài học, tự đánh giá được năng lực bản thân, biết mình trau dồi kiến thức nào. Thậm chí học sinh có thể tự khám phá ra điều mới mẻ vượt ngoài điều thầy cô dạy. Đây là điểm mới được đánh giá cao, tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu các em cũng cần thay đổi cách học, cần chủ động hơn trong quá trình học và lĩnh hội kiến thức.

4. Thay đổi về cách kiểm tra thi cử

Nếu Chương trình GDPT hiện hành đánh giá kết quả của học sinh ở những thời điểm nhất định trong quá trình dạy học, đặc biệt là trước và sau khi dạy, thì Chương trình GDPT mới 2018 đánh giá trong mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong khi học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kết quả giáo dục được tính theo các kỳ kiểm tra đánh giá thường xuyên và kiểm tra đánh giá định kỳ.

Chương trình lớp 10 năm 2022 có gì khác? 3

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên do giáo viên bộ môn lựa chọn thời gian phù hợp, về hình thức được thực hiện thông qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.

Việc kiểm tra đánh giá định kỳ cũng sẽ có thay đổi lớn. Trước đây, ở tất cả các môn học có quy định số tiết học trên mỗi tuần, quy định có tuần kiểm tra định kỳ, có tuần kiểm tra học kỳ, kiểm tra học kỳ I thường vào tuần 18, kiểm tra học kỳ II ở tuần 35 của năm học. Nhưng trong chương trình mới, nhà trường có thể linh động sắp xếp thời khóa biểu, thời điểm kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, miễn sao đảm bảo số tiết trong năm học.

Đối với chương trình GDPT mới, phương pháp kiểm tra, đánh giá sẽ đi theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Theo đó học sinh sẽ được đánh giá phẩm chất, năng lực dựa trên ngữ cảnh học tập, thực tiễn cuộc sống, hoạt động giáo dục, trải nghiệm, sự tiến bộ của bản thân; thông qua công cụ đánh giá về nhiệm vụ, bài tập trong tình huống, bối cảnh thật.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *