Phía khác

— Nguyễn Đức Tùng

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Dưới cánh bướm mùa thu
Về đậu vách tường đêm
Những cánh rừng yên ngủ

Ở phía sau cánh cửa
Ngồi khóc người đàn ông

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Phía sau mặt trời hồng
Có một vầng trăng khuyết
Em từ từ trút hết
Ánh sáng vào ngày anh

Phía dưới một bàn chân
Có một bàn chân khác
Đã dẫm ngày xuân xa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Từ trên vầng mây qua
Có người vừa rơi xuống

Ở dưới mỗi gốc cây
Xương một con chim nhỏ

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Ở phía sau tờ giấy
Có những chữ
Còn bay.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment