Phía khác

— Nguyễn Đức Tùng

Săn SALE Shopee ngay thôi

Dưới cánh bướm mùa thu
Về đậu vách tường đêm
Những cánh rừng yên ngủ

Ở phía sau cánh cửa
Ngồi khóc người đàn ông

Phía sau mặt trời hồng
Có một vầng trăng khuyết
Em từ từ trút hết
Ánh sáng vào ngày anh

Phía dưới một bàn chân
Có một bàn chân khác
Đã dẫm ngày xuân xa

Từ trên vầng mây qua
Có người vừa rơi xuống

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ở dưới mỗi gốc cây
Xương một con chim nhỏ

Ở phía sau tờ giấy
Có những chữ
Còn bay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *