dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

PPCT trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo

O2 Education xin gửi để thầy cô tham khảo Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Phân phối chương trình

STTBài họcSố kỳCác yêu cầu cần được đáp ứngNội dung tích hợp / lồng ghép
Đầu tiênĐề 1. Chỉ ra những phẩm chất tốt đẹp của học sinh.41. Về kiến ​​thức:– Có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao và hỗ trợ những người liên quan.– Thể hiện tính tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.– Thể hiện sự chủ động của bạn trong các môi trường học tập và giao tiếp khác nhau.– Thực hiện tốt nội quy, quy chế của trường, lớp và cộng đồng.2. Khả năng đặc biệt:– Xác định phong cách của riêng bạn.– Thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời.– Thể hiện tư duy độc lập và giải quyết vấn đề.– Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và khả năng thay đổi của bạn.3. Năng lực và phẩm chất chung– Tử tế, trách nhiệm, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.– Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
2Chủ đề 2. Xây dựng quan điểm sống1. Về kiến ​​thức:– Chỉ ra những nét tính cách, quan điểm sống và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.– Xác định khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.– Hình thành tư duy phản biện khi đánh giá các sự vật, hiện tượng.2. Khả năng đặc biệt:– Thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời.– Thể hiện tư duy độc lập và giải quyết vấn đề.– Thay đổi cách suy nghĩ, thể hiện thái độ, cảm xúc để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới.– Thể hiện khả năng tự học trong tình huống mới.3. Năng lực và phẩm chất chung– Có trách nhiệm, chăm chỉ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo
3Chủ đề 3. Giữ gìn truyền thống nhà trường31. Về kiến ​​thức:– Lập và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường và đánh giá ý nghĩa của hoạt động này.– Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.– Thực hiện sinh hoạt chuyên đề của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.2. Khả năng đặc biệt:– Thể hiện sự tự tin trong giao tiếp và ứng xử trong các mối quan hệ khác nhau.– Giải quyết một số vấn đề của môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với năng lực của mình.– Thể hiện sự chủ động và hợp tác, hoo64 hỗ trợ mọi người trong các hoạt động của họ để đạt được mục tiêu chung.– Lãnh đạo bản thân và nhóm, động viên, huy động sức lực của cả nhóm để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.3. Năng lực và phẩm chất chung– Tử tế, trách nhiệm65, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
4Chủ đề 4. Thực hiện trách nhiệm trong gia đình.31. Về kiến ​​thức:– Làm tròn trách nhiệm của mình đối với cha mẹ, người thân.– Thể hiện trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình.– Ứng phó phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.2. Khả năng đặc biệt:– Hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới.– Lựa chọn các hoạt động thay thế phù hợp hơn với đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh.– Có khả năng xử lý tình huống giải quyết vấn đề sáng tạo.3. Năng lực và phẩm chất chung– Tử tế, trách nhiệm, chăm chỉ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
5Chuyên đề 5. Kế hoạch tài chính và phát triển kinh tế gia đình.41. Về kiến ​​thức:– Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hợp lý.– Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế góp phần phát triển kinh tế gia đình.2. Khả năng đặc biệt:– Xác định mục tiêu, nội dung hoạt động, phương tiện và hình thức hoạt động phù hợp.– Dự kiến ​​các nguồn lực cần thiết cho hoạt động: nhân lực, tài chính, các điều kiện thực hiện khác.3. Năng lực và phẩm chất chung– Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
6Chủ đề 6. Vận động cộng đồng tham gia các hoạt động xã hội.31. Về kiến ​​thức:– Thực hiện các biện pháp mở rộng mối quan hệ và gắn kết cộng đồng vào các hoạt động xã hội.– Biết cách lôi cuốn bạn bè cùng tham gia các hoạt động.– Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.– Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp và đánh giá kết quả của các hoạt động phát triển cộng đồng.2. Khả năng đặc biệt:– Xác định mục tiêu, nội dung hoạt động, phương tiện và hình thức hoạt động phù hợp.– Dự kiến ​​các nguồn lực cần thiết cho hoạt động: nhân sự, tài chính, các điều kiện thực hiện khác.– Ước lượng thời gian cho từng hoạt động và sắp xếp chúng theo thứ tự hợp lý để thực hiện các hoạt động.3. Năng lực và phẩm chất chung– Tốt bụng, trung thực, trách nhiệm, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
7Chủ đề 7. Tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của địa phương.41. Về kiến ​​thức:– Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nêu các thông tin cơ bản và yêu cầu của các nhóm nghề này.– Tìm hiểu các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.– Biết cách tìm hiểu thông tin về nhóm nghề mà mình yêu thích, các yêu cầu về năng lực, phẩm chất theo nhóm nghề.– Phân tích các phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua kinh nghiệm của một nghề cụ thể và yêu cầu của người sử dụng lao động.2. Khả năng đặc biệt:– Giải thích điều kiện lao động, công việc và vị trí của nghề / nghề.– Phân tích các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nghề.– Trình bày được nhu cầu của xã hội đối với các nghề và sự phát triển của các nghề đó trong xã hội.– Giới thiệu thông tin về các trường cao đẳng, đại học, trung cấp nghề, cơ sở dạy nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của học sinh.– Phân tích vai trò của các công cụ trong nghề, cách sử dụng an toàn, các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra và cách đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.3. Năng lực và phẩm chất chung– Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
số 8Chủ đề 8. Định hướng học tập và rèn luyện theo nhóm nghề đã chọn.31. Về kiến ​​thức:– Đánh giá mức độ phù hợp của bạn với nhóm nghề đã chọn.– Trình bày được một số thông tin cơ bản về hệ thống các trường đào tạo liên quan đến nghề đã chọn.– Tham khảo ý kiến ​​của thầy cô, gia đình, bạn bè về ý định chọn nghề, hướng học tập.– Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đào tạo theo định hướng nghề nghiệp.– Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực cần thiết đối với nhóm nghề đã chọn.2. Khả năng đặc biệt:– Giải thích điều kiện lao động, công việc và vị trí của nghề / nghề.– Phân tích các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nghề.– Trình bày được nhu cầu của xã hội đối với các nghề và sự phát triển của các nghề đó trong xã hội.– Giới thiệu thông tin về các trường cao đẳng, đại học, trung cấp nghề, cơ sở dạy nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của học sinh.– Xác định phẩm chất, năng lực của bản thân phù hợp hay không phù hợp với yêu cầu của nghề, nhóm nghề đã chọn.– Rèn luyện những phẩm chất và năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu của nghề đã chọn và với nhiều nghề khác nhau.– Tổng hợp, phân tích các thông tin chủ quan, khách quan liên quan đến nghề đã chọn.– Quyết định chọn nghề, chọn trường học nghề, hướng học nghề.– Lập kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp.3. Năng lực và phẩm chất chung– Tử tế, trách nhiệm, chăm chỉ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
9ĐỀ 9. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên41. Về kiến ​​thức:– Nhận xét, đánh giá hành vi và việc làm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo tồn thiên nhiên.– Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.– Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên ở địa phương, tác động của con người đến môi trường tự nhiên.– Thuyết trình trước các đối tượng về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.– Đề xuất và tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường.2. Khả năng đặc biệt:– Đánh giá khách quan, công bằng sự đóng góp của bản thân và người khác khi tham gia hoạt động.– Giải quyết một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình.– Rút kinh nghiệm và đề xuất phương án cải tiến.– Lãnh đạo bản thân và nhóm, động viên, huy động sức lực của cả nhóm để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.3. Năng lực và phẩm chất chung– Có trách nhiệm, chăm chỉ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
49

2. Chủ đề chọn chọn

STTChuyên đềSố kỳCác yêu cầu cần được đáp ứng
Đầu tiên
2
3

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Các chủ đề để kiểm tra và đánh giáThời gianThời gianCác yêu cầu cần được đáp ứngHình thức
Giữa kỳ 145 phútTuần 9Kiểm tra viết
Cuối học kỳ 145 phútTuần 15Kiểm tra viết
Giữa kỳ 245 phútTuần 25Kiểm tra viết
Cuối học kỳ 245 phútTuần 32Kiểm tra viết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

One response to “PPCT trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo”

  1. Nguyễn Văn Quý Avatar
    Nguyễn Văn Quý

    đã nhận được file, cảm ơn admin nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *