Tag địa lý

CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT

các hiện tượng thời tiết và rủi ro do thiên tai

CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT 1. Bản đồ phân vùng dự báo thời tiết Khi nghe một bản tin dự báo thời tiết, bản tin về các hiện tượng thời tiết, ta hay được nghe dự báo cho từng vùng,…