dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề Địa sở Nam Định 2023

O2 Education xin giới thiệu đề Địa sở Nam Định 2023 dành cho khối 12 thi khảo sát cuối năm học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề Tiếng Anh SGD Nam Định 2023.

Đề Địa sở Nam Định 2023 mã 511

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Thương mại, cho biết tỉnh nào sau đây nhập siêu?

A. Thanh Hóa.                       B. Lào Cai.                         C. Quảng Ninh.                  D. Khánh Hòa.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc tỉnh Tiền Giang?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Biên Hòa.                          B. Long Xuyên.                  C. Mỹ Tho.                         D. Vũng Tàu.

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết địa điểm nào sau đây có công nghiệp khai thác quặng mangan?

A. Tĩnh Túc.                          B. Sinh Quyền.                   C. Văn Bàn.                       D. Tốc Tát.

Câu 44: Lũ quét ở nước ta

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. được dự báo chính xác.                                                B. xu hướng ngày càng tăng.

C. xảy ra nhiều ở đồng bằng.                                            D. tập trung ở Nam Bộ.

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, cho biết hồ Phú Ninh thuộc tỉnh nào? 

A. Quảng Ngãi.                       B. Kon Tum.                     C. Gia Lai.                        D. Quảng Nam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có cùng quy mô?

A. Cà Mau, Biên Hòa.        B. Tây Ninh, Nha Trang.     C. Phan Thiết, Vũng Tàu.        D. Cần Thơ, Tân An.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số nhỏ nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Quảng Ninh.                     B. Vĩnh Phúc.                     C. Thái Bình.                     D. Lai Châu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, cho biết lát cắt AB đi qua núi nào sau đây?

A. Phia Ya.                             B. Tây Côn Lĩnh.               C. Phia Boóc.                     D. Pu Tha Ca.

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có tổng số lượng trâu và bò ít nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Hà Tĩnh.                            B. Quảng Nam.                  C. Yên Bái.                        D. Sơn La.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết địa điểm nào sau đây là cảng sông?

A. Cửa Ông.                          B. Nà Sản.                          C. Nhật Lệ.                         D. Sơn Tây.

Câu 51: Biên giới trên đất liền nước ta được xác định theo

A. đường ô tô.                       B. đường kinh tuyến.          C. hồ tự nhiên.                   D. đường sống núi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết phía nam của tỉnh Bình Định giáp với tỉnh nào sau đây?

A. Gia Lai.                             B. Phú Yên.                        C. Ninh Thuận.                  D. Quảng Ngãi.

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cây nào sau đây được trồng ở tỉnh Nghệ An?

A. Cao su.                              B. Bông.                             C. Cà phê.                          D. Điều.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết địa điểm nào sau đây có tổng lượng mưa từ tháng XI – IV lớn nhất?

A. Lũng Cú.                           B. Huế.                               C. TP. Hồ Chí Minh.          D. Hà Nội.

Câu 55: Khu vực được bồi tụ phù sa hàng năm ở đồng bằng sông Hồng là

A. vùng ngoài đê. B. ở rìa phía tây. C. ô trũng ngập nước. D. khu ruộng cao. Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết tỉnh nào sau đây có ngành công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Kon Tum.                          B. Bình Phước.                   C. Bình Thuận.                   D. Lâm Đồng.

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây nằm ở ven biển?

A. Đá Nhảy.                           B. Nậm Cắn.                       C. Khe Sanh.                      D. Bến En.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết cửa sông nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Hồng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Lạch Giang.                      B. Lạch Trường.                 C. Văn Úc.                         D. Nhật Lệ.

Câu 59: Ngành khai thác thủy sản ở nước ta hiện nay

A. không tác động đến môi trường vùng biển.                 B. sản lượng luôn cao hơn ngành nuôi trồng.

C. chỉ chịu tác động của thị trường trong nước.     D. tăng cường đầu tư phương tiện đánh bắt. Câu 60: Cho bảng số liệu:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                        DÂN SỐ VÀ GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2020

Quốc giaThái LanPhilippinLàoViệt Nam
GDP (nghìn USD)501,6361,419,1346,6
Dân số (triệu người)69,7109,67,297,3

                                                   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê 2022)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về GDP bình quân đầu người của một số quốc gia  Đông Nam Á năm 2020?

A. Thái Lan thấp hơn Philippin.                                       B. Việt Nam thấp hơn Lào.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Philippin cao hơn Việt Nam.                                        D. Thái Lan cao hơn Việt Nam.

Câu 61: Cho biểu đồ:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG NƯỚC TA, NĂM 2015 VÀ 2020.

Đề Địa sở Nam Định 2023

                                 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê 2022)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ở một số địa phương nước ta năm 2015 và 2020?

A. Hà Nội giảm nhiều hơn Nam Định.                             B. Nam Định giảm, Hà Nội tăng.

C. Nam Định giảm ít hơn Thái Bình.                               D. Thái Bình tăng, Nam Định tăng.

Câu 62: Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta thường tập trung ở những vùng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. ven biển, có nghề cá phát triển mạnh.                         B. sản xuất lương thực phát triển, đông dân cư.

C. lao động có trình độ, mức sống cao.                            D. đảm bảo nguồn thức ăn, nguồn nước dồi dào.

Câu 63: Diện tích đất trống, đồi trọc ở nước ta gần đây giảm mạnh chủ yếu do

   A. trồng rừng và bảo vệ rừng.                                       B. mở rộng diện tích rừng đặc dụng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. du canh du cư và cải tạo đất.                                    D. tăng khai thác gỗ ở rừng sản xuất.

Câu 64: Dân số vùng đồng bằng nước ta hiện nay

   A. tập trung ở phía nam.                                                B. có mật độ dân số cao.

   C. chỉ hoạt động nông nghiệp.                                      D. không có dân tộc thiểu số.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 65: Sản xuất lúa ở nước ta hiện nay

   A. có diện tích tăng rất nhanh.                                       B. chỉ phục vụ thị trường nội địa.

   C. tỉ trọng giá trị sản xuất giảm.                                    D. năng suất biến động mạnh.

Câu 66: Đô thị ở nước ta hiện nay

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. chủ yếu có quy mô trên 1 triệu dân.                         B. số lượng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ.

   C. tỉ lệ các hộ dân phi nông nghiệp cao.                       D. không gây ra áp lực đến việc làm.

Câu 67: Cho biểu đồ về sản lượng xi măng phân theo thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn 2015 – 2020:

Đề Địa sở Nam Định 2023

                                   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê 2022) Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Quy mô và cơ cấu sản lượng xi măng.                     B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng xi măng.

   C. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng xi măng.              D. Sản lượng và giá trị sản xuất xi măng.

Câu 68: Ngành công nghiệp khai thác than ở nước ta hiện nay

   A. chỉ làm nhiên liệu cho nhiệt điện.                             B. than antraxit sinh nhiệt cao.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. gây ô nhiễm nhất cho vùng đô thị.                           D. có sản lượng giảm liên tục.

Câu 69: Vận tải đường biển ở nước ta hiện nay

   A. chỉ phát triển các tuyến đường biển nội địa.             B. có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất.

   C. tuyến ven bờ chủ yếu là hướng bắc – nam.                 D. không ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 70: Chế độ nhiệt của nước ta biến động theo thời gian chủ yếu do

 1. hướng địa hình, các hoạt động kinh tế, gió mùa Đông Bắc.
 2. tác động của hoàn lưu gió mùa, biến đổi khí hậu toàn cầu.
 3. hậu quả của phá rừng, địa hình núi cao, hình dáng lãnh thổ.
 4. hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động của biển, vị trí địa lí.

Câu 71: Giải pháp chủ yếu để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nông thôn nước ta là

 1. xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp, giảm gia tăng dân số tự nhiên.
 2. đa dạng hóa hoạt động kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa.
 3. thu hút vốn nước ngoài để mở rộng sản xuất, xây dựng khu công nghiệp.
 4. đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Câu 72: Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta là

 1. số lượng các công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân tăng nhanh.
 2. tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, giảm các sản phẩm chất lượng thấp.
 3. xuất hiện nhiều phương thức hoạt động mới, cơ cấu ngành đa dạng.
 4. hình thành các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất quy mô lớn.

Câu 73: Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa hoạt động, phát triển giao thông, tăng cơ sở lưu trú.
 2. tôn tạo các địa điểm du lịch, đẩy mạnh đào tạo du lịch, tăng đầu tư, mở rộng sân bay.
 3. đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao trình độ, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường.
 4. đổi mới chính sách, đầu tư hạ tầng du lịch, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn các di tích.

Câu 74: Nguyên nhân chủ yếu làm cho kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng là

 1. kinh tế phát triển rất nhanh, nhu cầu tiêu dùng hàng cao cấp tăng.
 2. tham gia tổ chức Thương mại thế giới, xuất khẩu tăng nhanh.
 3. sự phục hồi và phát triển của sản xuất, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
 4. thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn, mức sống người dân tăng.

Câu 75: Hoạt động công nghiệp ở khu vực miền núi nước ta còn hạn chế chủ yếu do

 1. địa hình cắt xẻ mạnh, Nhà nước chưa chú trọng đầu tư.
 2. khoáng sản nghèo, thiếu nhiều lao động có trình độ cao.
 3. tài nguyên thiên nhiên kém đa dạng, thiếu năng lượng.
 4. cơ sở hạ tầng hạn chế, đặc biệt là giao thông vận tải.

Câu 76: VùngĐồng bằng sông Hồng có cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng chủ yếu do

   A. nền kinh tế phát triển, dân cư đông đúc.                   B. thu hút nhiều nguồn vốn, mức sống cao.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhiều đô thị lớn.                  D. vị trí quan trọng, nhiều khu công nghiệp.

Câu 77: Giải pháp chủ yếu để ổn định sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên là

 1. tăng diện tích kết hợp bảo vệ rừng, phát triển thủy lợi.
 2. mở rộng diện tích có quy hoạch, phát triển chế biến.
 3. đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, mở rộng thị trường.
 4. đẩy mạnh xuất khẩu, trồng các giống năng suất cao.

Câu 78: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cảng nước sâu ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

 1. tăng cường liên kết, nâng cao vị thế của vùng, thay đổi sự phân bố dân cư.
 2. thay đổi phân công lao động, hình thành khu kinh tế, phát huy nguồn lực.
 3. phát triển nền kinh tế mở, thu hút vốn đầu tư, hình thành khu công nghiệp.
 4. hình thành mạng lưới đô thị, tăng vai trò trung chuyển, đẩy mạnh giao lưu.

Câu 79: Cho bảng số liệu: 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA THÁI LAN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 

                                                                                                                                     ( Đơn vị: Tỉ USD)

Năm2015201720192020
Xuất khẩu7308792175357091
Nhập khẩu6407681667085842

                                                          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê 2022)

Theo bảng số liệu, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan giai đoạn 2015 – 2020?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Đường.                          B. Kết hợp.                         C. Miền.                             D. Cột.

Câu 80: Việc phát triển cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu nhằm

 1. tạo nhiều hàng hóa, tận dụng nguồn lực, nâng cao giá trị sản xuất.
 2. thay đổi cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh, tạo ra nhiều hàng hóa.
 3. phân bố lại sản xuất, tạo nguyên liệu cho chế biến, tăng thu nhập.
 4. tăng hiệu quả kinh tế, tạo sản phẩm xuất khẩu, khai thác thế mạnh.

———– HẾT ———-

 • Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.
 • Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đáp án Địa sở Nam Định 2023 mã 511

CÂUMÃ 511    CÂUMÃ 513CÂUMÃ 515CÂUMÃ 517
41B41A41C41A
42C42B42C42D
43D43A43D43D
44B44D44D44C
45D45C45C45C
46A46D46C46B
47D47A47B47C
48C48C48B48A
49C49D49B49B
50D50B50B50D
51D51B51D51D
52B52C52D52D
53C53D53D53A
54B54C54A54A
55A55D55A55B
56C56A56A56D
57A57B57C57B
58A58A58C58C
59D59A59C59A
60D60D60A60C
61A61B61C61C
62B62A62C62B
63A63C63B63C
64B64C64D64C
65C65B65C65B
66C66A66B66D
67C67B67D67B
68B68D68A68D
69C69B69A69A
70B70C70D70D
71B71D71A71A
72D72A72B72A
73C73B73C73B
74C74D74A74C
75D75A75B75C
76A76B76B76A
77C77D77A77C
78C78A78C78C
79A79C79D79B
80B80D80D80D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *