dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: động từ

 • Động từ là gì?

  Động từ là một loại từ trong ngữ pháp, biểu thị hành động, trạng thái, quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của một chủ thể trong câu. Động từ là gì? Động từ hoặc vị từ là từ (thành phần câu) dùng để biểu thị hoạt động (chạy, đi, đọc) hoặc trạng thái (tồn…

 • Cụm động từ trong tiếng Anh là gì?

  Cụm động từ trong tiếng Anh là gì?

  Cụm động từ trong tiếng Anh là gì? Cụm động từ (Phrasal Verb) là sự kết hợp của một động từ với trạng từ (adverb) hoặc giới từ (preposition) để tạo thành một cụm động từ với nghĩa đặc biệt và khó đoán. Cụm động từ trong tiếng Anh là gì? Cụm động từ là…

 • BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TIẾNG ANH

  BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TIẾNG ANH Nguyên mẫu (V1) Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại arise arose arisen phát sinh awake awoke awoken đánh thức, thức be was/were been thì, là, bị, ở bear bore borne mang, chịu đựng become became…