dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: dữ liệu có cấu trúc

  • Dữ liệu có cấu trúc trong Python

    Dữ liệu có cấu trúc trong Python

    Dữ liệu có cấu trúc trong Python Python có 4 kiểu dữ liệu có cấu trúc chính đó là: List, Set, Dictionary, Tuple. Cụ thể hơn thì như sau: Kiểu danh sách List: Đây là kiểu dữ liệu danh sách, nó cho phép bạn lưu trữ tất cả các loại kiểu dữ liệu khác. Kiểu tập…