Tag fillter

Filter là gì?

Filter là gì? 1

Filter có nghĩa là “dụng cụ lọc, bộ lọc, kính lọc, bộ lọc hình ảnh” hoặc các hiệu ứng làm đẹp của những phần mềm chỉnh sửa ảnh như Instagram, Snapchat, Meitu, SODA… Trong 10 cô gái thì tới 9…