Giáo án hoá 10 Bài 5 Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

BÀI 5: CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:   – Nêu được lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. – Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học … Read more

Giáo án hoá 10 Bài 4 Ôn tập chương 1

BÀI 4: ÔN TẬP CHƯƠNG I I. Mục tiêu 1. Về kiến thức – Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng, điện tích, kích thước của nguyên tử và các hạt trong nguyên tử. – Số khối, đồng vị, nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tử, nguyên tử khối, … Read more

Giáo án tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

O2 Education xin gửi tới thầy cô bộ giáo án tin học 7 kết nối tri thức với cuộc sống (Kế hoạch bài dạy Tin học lớp 7) mà chúng tôi sưu tầm được. Link tải Giáo án Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống https://drive.google.com/file/d/1FL-TbC4TBSdDeqO0QLKIa1004O1APPls/view?usp=sharing

Mẫu giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mẫu Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là giáo án lớp 2 theo chương trình mới

Mẫu giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Mẫu Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là giáo án lớp 2 theo chương trình mới được biên soạn theo quy định dành cho các thầy … Read more