Mẫu giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mẫu Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là giáo án lớp 2 theo chương trình mới

Mẫu giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Mẫu Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là giáo án lớp 2 theo chương trình mới được biên soạn theo quy định dành cho các thầy … Read more

Giáo án hoá học lớp 10 học kì 2

Giáo án hoá học lớp 10

Giáo án hoá học lớp 10 học kì 2 Ngày soạn: CHỦ ĐỀ 5: NHÓM HALOGEN Chủ đề 5 – tiết thứ nhất: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới cần hình thành – Bảng tuần hoàn – Cấu hình electron – Sự biến đổi tính chất các … Read more

Giáo án hoá học lớp 10 học kì 1

Giáo án hoá học lớp 10

Giáo án hoá học lớp 10 học kì 1 Ngày soạn: CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ Tiết thứ 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hình thành – Thành phần cấu tạo nguyên tử – Dấu điên tích electron, proton – Sự tìm ra electron, … Read more

Giáo án hoá học lớp 12 học kì 1

giáo án hoá học lớp 12

Giáo án hoá học lớp 12 học kì 1 Ngày soạn: CHỦ ĐỀ 5: NHÓM HALOGEN Chủ đề 5 – tiết thứ nhất: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới cần hình thành – Bảng tuần hoàn – Cấu hình electron – Sự biến đổi tính chất các … Read more

Giáo án dạy thêm môn hóa lớp 11 học kì 2

Giao an day them mon hoa lop 11

Giáo án dạy thêm môn hóa lớp 11 học kì 2   Ngày soan: Tuần 20: ÔN TẬP ANKAN A. MỤC TIÊU Kiến thức – Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng. – Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh … Read more

Mẫu giáo án phát triển năng lực (kế hoạch dạy học PTNL)

mẫu giáo án phát triển năng lực cho học sinh (kế hoạch bài dạy định hướng phát triển năng lực)

Mẫu giáo án phát triển năng lực (kế hoạch dạy học phát triển năng lực) Dưới đây, O2 Education xin giới thiệu mẫu giáo án phát triển năng lực (Khung kế hoạch bài dạy, khung tiến trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh). Link tải file word mẫu giáo án … Read more

Giáo án dạy thêm môn hóa lớp 11 học kì 1

Giao an day them mon hoa lop 11

Giáo án dạy thêm môn hóa lớp 11 học kì 1 Ngày soạn: Tuần: 1                                                     SỰ ĐIỆN LI Những kiến thức học sinh đã biết có liên quan trực tiếp đến bài học: – Khái niệm chất điện li, phân loại chất điện li, định luật bảo toàn khối lượng MỤC TIÊU BÀI HỌC Về … Read more