dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: giáo án

 • Giáo án dạy thêm Văn 8 cả năm

  Thầy cô tải file Word ở cuối bài viết. Dươi đây chúng tôi giới thiệu giáo án một buổi dạy để thầy cô tham khảo. Buổi 1: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: KỈ NIỆM TUỔI THƠ (TÔI ĐI HỌC, TRONG LÒNG MẸ) I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp h/s: Củng cố kiến thức về văn bản “Tôi […]

 • Giáo án Toán 10 Kết Nối Tri Thức

  Giáo án Toán 10 Kết Nối Tri Thức

  Bên cạnh 2 bộ Giáo án Toán 10 Cánh Diều file Word, O2 Education xin tiếp tục giới thiệu bộ Giáo án Toán 10 Kết Nối Tri Thức file Word để thầy cô tham khảo.

 • Giáo án Toán 10 Cánh Diều file Word

  Giáo án Toán 10 Cánh Diều file Word

  Cùng với bộ Giáo án Toán 10 Kết Nối Tri Thức, O2 Education xin gửi tới thầy cô 2 bộ Giáo án Toán 10 Cánh Diều file word. Giáo án Toán 10 Cánh Diều file Word Bộ 1 Giáo án Toán 10 Cánh Diều file Word Bộ 2

 • Giáo án hoá 10 Bài 5 Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  BÀI 5: CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:   – Nêu được lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. – Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học […]

 • Giáo án hoá 10 Bài 4 Ôn tập chương 1

  BÀI 4: ÔN TẬP CHƯƠNG I I. Mục tiêu 1. Về kiến thức – Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng, điện tích, kích thước của nguyên tử và các hạt trong nguyên tử. – Số khối, đồng vị, nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tử, nguyên tử khối, […]

 • Giáo án hoá 10 Bài 3 Cấu trúc vỏ electron nguyên tử

  BÀI 3: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Ngày soạn: …/…/… Ngày dạy: …/…/… BÀI 3. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford – Bohr với mô hình hiện đại mô […]

 • Giáo án hoá 10 bài 2 Nguyên tố hoá học

  Bài 2: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. Mục tiêu 1. Kiến thức – Trình bày được khái niệm về nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử. – Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối. – Tính được nguyên tử khối trung bình( theo aum) dựa vào […]