dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: google sheets

 • 10 hàm Google Sheet có mà Excel không có!

  10 hàm Google Sheet có mà Excel không có!

  Microsoft Excel là ứng dụng bảng tính được sử dụng phổ biến nhất nhưng có những hàm mà chỉ Google Sheets mới có. Dưới đây là 10 hàm Google Sheet có mà Excel không có! Mời bạn tham khảo cách sử dụng hai phần mềm bảng tính nói trên: Hướng dẫn Google Sheets nhanh (Google Sheets […]

 • 10 HÀM EXCEL THÔNG DỤNG NHẤT

  10 HÀM EXCEL THÔNG DỤNG NHẤT Sau đây là 10 hàm Excel mà mọi người đọc nhiều nhất. HÀM MÔ TẢ VÍ DỤ SUM Dùng hàm này để cộng giá trị trong các ô. Cú pháp: SUM(Range) trong đó Range là các ô mà bạn muốn tính giá trị. =SUM(A1,A2,B1:B7) Tính tổng giá trị của […]

 • Hướng dẫn Google Sheets nhanh (Google Sheets cheat sheet)

  Hướng dẫn Google Sheets nhanh (Google Sheets cheat sheet)

  Hướng dẫn Google Sheets nhanh Google Sheets cheat sheet Google Sheets (Google Trang tính, Google Bảng tính) là một ứng dụng trang tính tương tự như Microsoft Excel, Google Sheets dựa trên nền tảng web. Một số đặc điểm của Google Sheets: Tạo và chỉnh sửa đồng thời bảng tính với nhiều người khác, ngay […]