Ăn Thương Uống Nhớ

Ăn Thương Uống Nhớ

Ăn Thương Uống Nhớ Bài viết của anh Nguyễn Song Minh – một người anh chưa gặp bao giờ, chỉ quen biết trên fb nhưng có nhiều tư tưởng, quan điểm mình rất thích vì hợp. Nhà cũ mình trước kia, có một vườn cây bên bờ sông Đà. Người ta bảo không sai, là … Read more