dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: thống kê

  • Đề thi Tổng cục Thống kê các năm

    Đề thi Tổng cục Thống kê môn kiến thức chung Đề thi Kiến thức chung có thời gian làm bài 180 phút, thường gồm 4-6 câu hỏi. Đề thi Tổng cục Thống kê 2017 – Kiến thức chung Câu 1 (20 điểm) Anh/Chị hãy trình bày các nghĩa vụ cơ bản của công dân. Câu…