dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi Tổng cục Thống kê các năm

Đề thi Tổng cục Thống kê môn kiến thức chung

Đề thi Kiến thức chung có thời gian làm bài 180 phút, thường gồm 4-6 câu hỏi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi Tổng cục Thống kê 2017 – Kiến thức chung

Câu 1 (20 điểm) Anh/Chị hãy trình bày các nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Câu 2 (30 điểm) Anh/Chị hãy trình bày:

 1. Khái niệm “cán bộ”, “công chức”. Cho ví dụ minh họa.
 2. Khái niệm “giáng chức”, “cách chức”, “từ chức”, “điều động” và “luân chuyển” theo quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức.

Câu 3 (40 điểm)

 1. Tại sao lại quy định nguyên tắc “có tính so sánh” là một nguyên tắc cơ bản tỏng hoạt động thống kê nhà nước? Để đảm bảo nguyên tắc này cần có điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ gì?
 2. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ huy động nhiều người để thực hiện thu thập thông tin theo quy định trong phương án. Quyền và nghĩa vụ của những người này được quy định nnt?

Câu 4 (10 điểm) Chi cụ Thống kê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ không? Tại sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi Tổng cục Thống kê môn chung số 1:

Câu 1. Hệ thống các đơn vị hành chính.

Câu 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Câu 3. Quyền và nghĩa vụ của Cán bộ công chức.

Câu 4. Nguyên tắc hoạt động của thống kê.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. Báo cáo thống kê tổng hợp.

Câu 6. Cơ cấu tổ chức của tổng cục thống kê, vẽ sơ đồ.

Đề thi Tổng cục Thống kê môn chung số 2

Câu 1. Nêu hệ thống các đơn vị hành chính của nước ta theo Hiến pháp.

Câu 2. Quy định về UBND và chủ tịch UBND theo hiến pháp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê theo luật thống kê

Câu 4. Khái niệm báo cao thống kê. Nêu chế độ báo cáo thống kê cơ sở theo luật thống kê.

Câu 5. Luật cán bộ công chức: Nêu những việc cán bộ công chức không được làm.

Câu 6. Cơ cấu của tổng cục thống kê. Vẽ sơ đồ mô tả.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi Tổng cục Thống kê môn chung số 3

Câu 1. Trình bày hệ thống đơn vị hành chính của nước ta

Câu 2. Quy định về HĐND và đại biểu HĐND

Câu 3. Quy định về bảng phân loại thống kê và hình thức thu thập thông tin thống kê?

Câu 4. Các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sỡ và tổng hợp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Trình bày đạo đức văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức và những việc cán bộ không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

Câu 6. Hiểu như thế nào về cơ cấu tổ chức của hệ thống Thống kê tập trung hiện nay. Vẽ sơ đồ mô tả.

Đề thi Tổng cục Thống kê môn chuyên ngành

Đề thi Tổng cục Thống kê môn chuyên ngành số 1

Câu 1. Nêu khái niệm tiêu thức thống kê. Các loại tiêu thức thống kê.

Câu 2. Thế nào là tiêu thức phân tổ thống kê. Các yêu cầu phân tổ thống kê.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Công thức tính tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển lên hoàn. Mối quan hệ giữa chúng. Cho ví dụ.

Câu 4. Thế nào là biến động tự nhiên của dân số, các chỉ tiêu thống kê phản ánh biến động tự nhiện dân số.

Câu 5. Bài tập (15 điểm):

VùngDân số bình quânSố sinhSố chết
Đồng bằng1.260.00012.0004.200
Trung du540.0006.8002.500
Miền núi200.0003.2001.500
 1. Tính tỷ lệ sinh thô/hệ số sinh?
 2. Tính tỷ lệ chết thô/ hệ số chết?

Câu 6. Bài tập (25 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho tài liệu năm báo cáo tại địa phương P:

 1. Ngành công nghiệp và xây dựng:
  a, DTT sản xuất kinh doanh: 19000
  b, Tồn kho thành phẩm và sản phẩn dở dang
  – Đầu kỳ: 1000
  – Cuối kỳ: 2000
 2. Giá trị tăng thêm (VA) các ngành:
  – Nông nghiệp và thủy sản: 1000
  – Dịch vụ: 4000
 3. Nhập khẩu: 500

Biết tỷ lệ chi phí trung gian trên giá trị sản xuất của ngành công nghiệp xây dựng là 75%

Tính:

 • Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng?
 • Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm báo cáo của địa phương B?

Đề thi Tổng cục Thống kê môn chuyên ngành số 1

Câu 1. Ưu điểm chủ yếu của điều tra chọn mẫu ( 20đ )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. Thế nào là dãy số thời gian, phân loại, cấu thành và cho ví dụ ( 10đ )

Câu 3. Nêu công thức tính dân số trung bình ( 15đ )

Câu 4. Tính tốc độ phát triển liên hoàn và định gốc ( bài tập ) (10đ )

Câu 5. Nêu các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp ( 25đ )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Bài tập tính GO và VA:

 • Phần thi trắc nghiệm chuyên ngành 2 đề chẵn lẽ
 • Chủ yếu về công thức (nên học đơn và tổng hợp, trong tổng hợp có mấy công thức cụ thể của Fisher, Passche…)

Đề thi Tổng cục Thống kê môn điều kiện

 • Tin học 27 câu về phím tắt, xoá cột, xoá dòng, định dạng trong word và excel: ví dụ hàm làm tròn là hàm nào?
 • Tiếng anh: 20 câu trắc nghiệm, 2 câu đoạn văn trả lời, 5 câu về chọn từ cho sẵn.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *