dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: tín dụng

  • Room tín dụng là gì?

    Room tín dụng là gì?

    Room tín dụng là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngân hàng, được hiểu là hạn mức cho vay của ngân hàng. Room tín dụng là gì? Hiểu một cách đơn giản, room tín dụng là giới hạn cho vay của một ngân hàng. Dựa trên mức tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế, […]