0

Toán 10 – Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị

biện luận hệ phương trình, biện luận hệ bất phương trình bằng đồ thị vị trí tương đối đường thẳng và đường tròn

Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị Sử dụng sự tương giao của đường tròn và đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ Oxy, chúng ta có thể dễ dàng Biện luận hệ phương trình,… Continue Reading