dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tại sao chúng ta cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Tại sao chúng ta cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Chúng ta cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau vì cơ thể người không tự tổng hợp được tất cả các axit amin mà phải lấy từ bên ngoài. Khi prôtêin được đưa vào sẽ được các enzim phân giải thành các axit amin để hấp thụ tạo ra các loại prôtêin đặc thù cho cơ thể người. Trong khi đó, mỗi loại thực phẩm chỉ chứa một số loại axit amin nhất định nên để cung cấp được tất cả axit amin cần cho việc tổng hợp protein thì cần bổ sung từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tại sao chúng ta cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Prôtêin là một đại phân tử hữu cơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống. Đơn vị cấu tạo nên prôtêin là các axit amin. Có khoảng 20 loại axit amin tham gia cấu tạo prôtêin.

Trong đó, có 2 nhóm axit amin là axit amin thiết yếu và axit amin không thiết yếu. Con người không thể tự tổng hợp được axit amin thiết yếu.

Mời các em xem thêm 4 nhóm thực phẩm chính là gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *