dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

Thực hiện các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     (a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

     (b) Cho kim loại Al vào dung dịch KOH dư.

     (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.

     (d) Cho NH4Cl vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     (e) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là

     A. 5.                          B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4. => Có kết tủa và khí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Na + H2O ⟶ NaOH + 1/2 H2

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2 + Na2SO4

     (b) Cho kim loại Al vào dung dịch KOH dư. => Chỉ có khí

Al + H2O + KOH ⟶ KAlO2 + 3/2H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl. => Chỉ có kết tủa

AgNO3 + HCl ⟶ AgCl + HNO3

     (d) Cho NH4Cl vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng. => Chỉ có khí

2NH4Cl + Ba(OH)2 ⟶ 2NH3 + 2H2O + BaCl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     (e) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2. => Có kết tủa và khí

H2SO4 + Ba(HCO3)2 ⟶ BaSO4 + 2CO2 + 2H2O

Đây là một câu trong đề thi minh họa năm 2023 của bộ giáo dục

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem đầy đủ cả đề tại đây

Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Hoặc xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *