0

Ý NGHĨA CÁC LOẠI BIỂN HIỆU LỆNH

Ý NGHĨA CÁC LOẠI BIỂN HIỆU LỆNH

Nhóm biển hiệu lệnh là nhóm biển báo giao thông để báo các hiệu lệnh phải chấp hành.

Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh trên biển báo. Trừ một số biển đặc biệt, các biển thể hiện hình tròn trên nền xanh lam có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông đường biết.

BIỂN HIỆU LỆNH

I. Tác dụng của biển hiệu lệnh

Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.

II. Ý nghĩa sử dụng các biển hiệu lệnh

1. Biển hiệu lệnh gồm 65 biển có mã R và R.E với tên các biển như sau:

– Biển số R.122: Dừng lại;

– Biển số R.301 (a,b,c,d,e,f,h,i): Hướng đi phải theo;

– Biển số R.302 (a,b,c): Hướng phải đi vòng chướng ngại vật;

– Biển số R.303: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến;

– Biển số R.304: Đường dành cho xe thô sơ;

– Biển số R.305: Đường dành cho người đi bộ;

– Biển số R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép;

– Biển số R.307: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu;

– Biển số R.308 (a,b): Tuyến đường cầu vượt cắt qua;

– Biển số R.309: Ấn còi;

– Biển số R.310 (a,b,c) “Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm”;

– Biển số R.403 a: Đường dành cho xe ôtô;

– Biển số R.403 b: Đường dành cho xe ôtô, xe máy;

– Biển số R.403 c : Đường dành cho xe buýt;

– Biển số R.403 d: Đường dành cho xe ôtô con;

– Biển số R.403 e: Đường dành cho xe máy;

– Biển số R.403 f: Đường dành cho xe máy và xe đạp;

– Biển số R.404 a: Hết đoạn đường dành cho xe ôtô;

– Biển số R.404 b: Hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy;

– Biển số R.404 c: Hết đoạn đường dành cho xe buýt;

– Biển số R.404 d: Hết đoạn đường dành cho xe ôtô con;

– Biển số R.404 e: Hết đoạn đường dành cho xe máy;

– Biển số R.404 f: Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp;

– Biển số R.411: Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo;

– Biển số R.412 a: Làn đường dành cho xe ôtô khách;

– Biển số R.412 b: Làn đường dành cho xe ôtô con;

– Biển số R.412 c: Làn đường dành cho xe ôtô tải;

– Biển số R.412 d: Làn đường dành cho xe máy;

– Biển số R.412 e: Làn đường dành cho xe buýt;

– Biển số R.412 f: Làn đường dành cho xe ôtô;

– Biển số R.412 g: Làn đường dành cho xe máy và xe đạp;

– Biển số R.412 h: Làn đường dành cho xe đạp;

– Biển số R.412 i: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô khách;

– Biển số R.412 j: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô con;

– Biển số R.412 k: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô tải;

– Biển số R.412 l: Kết thúc làn đường dành cho xe máy;

– Biển số R.412 m: Kết thúc làn đường dành cho xe buýt;

– Biển số R.412 n: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô;

– Biển số R.412 o: Kết thúc làn đường dành cho xe xe máy và xe đạp;

– Biển số R.412 p: Kết thúc làn đường dành cho xe đạp;

– Biển số R.415: Biển gộp làn đường theo phương tiện;

– Biển số R.420: Bắt đầu khu đông dân cư;

– Biển số R.421: Hết khu đông dân cư;

– Biển số R.E,9 a: Cấm đỗ xe trong khu vực;

– Biển số R.E,9 b: Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực;

– Biển số R.E,9 c: Khu vực đỗ xe;

– Biển số R.E,9 d: Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực;

– Biển số R.E,10 a: Hết cấm đỗ xe trong khu vực;

– Biển số R.E,10 b: Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực;

– Biển số R.E,10 c: Hết khu vực đỗ xe;

– Biển số R.E,10 d: Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực;

– Biển số R.E,11 a: Đường hầm;

– Biển số R.E,11 b: Kết thúc đường hầm.

2. Ý nghĩa sử dụng của từng kiểu biển được giải thích chi tiết ở Phụ lục D.

III. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển hiệu lệnh

1. Các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn, hình chữ nhật màu xanh lam, hình vẽ màu trắng. Khi hết hiệu lệnh thường sử dụng vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình màu trắng.

2. Kích thước cụ thể của hình vẽ trên các biển được quy định chi tiết ở Điều 16 và Phụ lục D của Quy chuẩn này.

IV. Vị trí đặt biển hiệu lệnh theo chiều đi và hiệu lực tác dụng của biển

1. Các biển hiệu lệnh phải đặt trực tiếp tại vị trí cần báo hiệu lệnh. Do điều kiện khó khăn nếu đặt xa hơn phải đặt kèm biển phụ số S.502.

2. Các biển hiệu lệnh có hiệu lực kể từ vị trí đặt biển. Riêng biển số R.301a nếu đặt ở sau nơi đường giao nhau tiếp theo thì hiệu lực của biển kể từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau tiếp theo. Biển không cấm xe rẽ phải, rẽ trái để vào cổng nhà hoặc ngõ phố trên đoạn đường có hiệu lực của biển.

3. Nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh có hiệu lực rất dài thì tại các nơi đường giao nhau, biển hiệu lệnh phải được nhắc lại, đặt ngay sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh. Nếu không có biển nhắc lại thì biển hiệu lệnh được mặc nhiên xem là hết hiệu lực.

V. Ý nghĩa các loại biển hiệu lệnh

PHỤ LỤC D

Ý NGHĨA – SỬ DỤNG BIỂN HIỆU LỆNH

D.1. Biển số R.122 “Dừng lại”

a) Để báo các xe (cơ giới và thô sơ) dừng lại, phải đặt biển số R.122 “Dừng lại”. Đây là biển hiệu lệnh dạng đặc biệt.

b) Biển có hiệu lực buộc các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. Trong trường hợp trên đường không đặt tín hiệu đèn cờ, không có người điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng thì người tham gia giao thông chỉ được phép đi khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông.

c) Để đảm bảo quyền ưu tiên rẽ tại nơi giao nhau cho người tham gia giao thông ưu tiên, phải đặt trên đường không ưu tiên biển số R.122 kèm theo biển số S.506b “Hướng đường ưu tiên” bên dưới. Biển có hiệu lực bắt buộc người tham gia giao thông trên đường không ưu tiên phải nhường đường (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định) cho xe trên đường ưu tiên được đi trước qua vị trí giao nhau.

d) Khi tầm nhìn tại nơi đường giao nhau không đảm bảo, cần bố trí biển số R.122 kết hợp với biển phụ ghi chữ “Dừng lại quan sát” và vạch sơn gờ giảm tốc trên đường không ưu tiên.

biển hiệu lệnh dừng lại

Hình D.1 – Biển số R.122

D.1a. Biển số R.301 (a,b,c,d,e,f,g,h) “Hướng đi phải theo”

a) Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số R.301 (a,b,c,d,e,f,g,h) “Hướng đi phải theo”. Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.

b) Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định):

– Biển số R.301 a: các xe chỉ được đi thẳng;

– Biển số R.301 b: các xe chỉ được rẽ phải;

– Biển số R.301 c: các xe chỉ được rẽ trái;

– Biển số R.301 d: các xe chỉ được rẽ phải;

– Biển số R.301 e: các xe chỉ được rẽ trái;

– Biển số R.301 f: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải;

– Biển số R.301 g: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái;

– Biển số R.310 h: các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải.

c) Khi đặt biển số R.301a ở trước nơi đường giao nhau thì hiệu lực tác dụng của biển là ở phạm vi khu vực nơi đường giao nhau phía sau biển tức là cấm xe rẽ phải hay rẽ trái. Nếu biển này đặt ở sau nơi đường giao nhau (bắt đầu vào đoạn đường phố) thì hiệu lực tác dụng của biển là từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau. Trong trường hợp này cấm rẽ trái và quay đầu trong vùng tác dụng của biển, chỉ cho phép rẽ phải vào cổng nhà hoặc ngõ phố có trên đoạn đường từ nơi đường giao nhau đặt biển đến nơi đường giao nhau tiếp theo.

– Biển số R.301 (b,c) được đặt ở sau nơi đường giao nhau nhằm chỉ hướng cho phép xe đi ngang qua nơi đường giao nhau và ngăn chặn hướng đi ngược chiều trên đường phố với đường một chiều. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải hoặc rẽ trái ở phạm vi nơi đường giao nhau trước mặt biển.

– Biển số R.301 (d,e) được đặt ở trước nơi đường giao nhau. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải hoặc rẽ trái ở phạm vi nơi đường giao nhau đằng sau mặt biển.

– Biển số R.301f được đặt ở trước nơi đường giao nhau. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép đi thẳng hay rẽ phải ở phạm vi nơi đường giao nhau đằng sau mặt biển.

– Biển số R.301g được đặt ở trước nơi đường giao nhau và người tham gia giao thông chỉ được phép đi thẳng hay rẽ trái và được phép quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại.

– Biển số R.301h được đặt ở sau nơi đường giao nhau nhằm ngăn ngừa chuyển động ngược chiều trên đường phố với đường một chiều. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ trái, quay đầu hoặc rẽ phải ở phạm vi nơi đường giao nhau trước mặt biển.

Hình D.2 – Biển số R.301 (a,b,c,d)

Hình D.3 – Biển số R.301 (e,f,h,i)

D.2. Biển số R.302 (a,b) “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật”

a) Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật, phải đặt biển số R.302 (a,b,c) “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật”.

b) Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi: chỉ được vòng sang phải; chỉ được vòng sang trái; hay phải vòng sang trái hoặc sang phải mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp.

c) Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

Hình D.4 – Biển số R.302

D.3. Biển số R.303 “Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến”

a) Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau phải đặt biển số R.303 “Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến”.

b) Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên.

Hình D.5 – Biển số R.303

D.4. Biển số R.304 ” Đường dành cho xe thô sơ”

a) Để báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ, phải đặt biển số R.304 “Đường dành cho xe thô sơ”.

b) Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.

Hình D.6 – Biển số R.304

D.5. Biển số R.305 “Đường dành cho người đi bộ”

a) Để báo đường dành cho người đi bộ, phải đặt biển số R.305 “Đường dành cho người đi bộ”.

b) Biển có hiệu lực bắt buộc người đi bộ phải dung đường dành riêng này để đi.

c) Các loại xe cơ giới và thô sơ (trừ xe đạp và xe lăn dành cho người tàn tật), kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào trên đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

Hình D.7 – Biển số R.305

D.6. Biển số R.306 “Tốc độ tối thiểu cho phép”

a) Để báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy, phải đặt biển số R.306 “Tốc độ tối thiểu cho phép”.

b) Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn. Các loại xe có tốc độ tối đa theo quy định của nhà sản xuất không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi trên biển không được phép đi vào đường này.

c) Trị số ghi trên biển chỉ tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h và được quy định tùy theo tiêu chuẩn kỹ thuật của cầu đường và tổ chức giao thông, không được quy định trị số lớn hơn trị số tốc độ an toàn.

d) Kiểu biển này chỉ áp dụng trên những đoạn đường cần nâng cao năng lực thông xe, ở ngoài khu đông dân cư, xe chạy với tốc độ cao.

Hình D.8 – Biển số R.306

D.7. Biển số R.307 “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu”

a) Đến hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu phải đặt biển số R.307 “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu” (hoặc đặt biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm”, nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

b) Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số R.306 hết tác dụng, kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

Hình D.9 – Biển số R.307

D.8. Biển số R.308 (a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải), phải đặt biển số R.308 (a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt ngang”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).

Hình D.10 – Biển số R.308

D.9. Biển số R.309 “Ấn còi”

Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi. Đặt biển ở trước khúc đường ngoặt gấp hoặc sắp vào đường đèo dốc dọc lớn hơn 10%, tầm nhìn bị hạn chế.

Hình D.11 – Biển số R.309

D.10. Biển số R.310 (a,b,c)” Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm”

Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số R.310 (a,b,c) ” Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm “. Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.

Hình D.12 – Biển số R.310

D.11. Biển số R.403a “Đường dành cho ôtô”, biển số R.403b “Đường dành cho ôtô, xe máy”, biển số R.403c “Đường dành cho xe buýt”, biển số R.403d “Đường dành cho ôtô con”, biển số R.403e “Đường dành cho xe máy”, biển số R.403f “Đường dành cho xe máy và xe đạp”

a) Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại, phải đặt biển số R.403a “Đường dành cho ôtô”.

b) Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại phải đặt biển số R.403b “Đường dành cho ôtô, xe máy”.

c) Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe buýt, phải đặt biển số R.403c “Đường dành cho xe buýt”.

d) Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe ôtô con, phải đặt biển số R.403d “Đường dành cho ôtô con”.

e) Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe máy, phải đặt biển số R.403e “Đường dành cho xe máy”.

g) Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe máy (kể cả xe gắn máy) và xe đạp (kể cả xe thô sơ), phải đặt biển số R.403f “Đường dành cho xe máy và xe đạp”.

h) Ngoài các loại phương tiện quy định trên biển được đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt các biển R.403a, R.403b, R.403c, R.403d, R.403e, R.403f.

Hình D.13 – Biển số R.403

D.12. Biển số R.404a “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô”, biển số R.404b “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô, xe máy”, biển số R.404c “Hết đoạn đường dành cho xe buýt”, biển số R.404d “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô con”, biển số R.404e “Hết đoạn đường dành cho xe máy”, biển số R.404f “Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp”

a) Đến hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại phải đặt biển số R.404a “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô”.

b) Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số R.404b “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô, xe máy”.

c) Đến hết đoạn đường dành cho xe buýt đi lại phải đặt biển số R.404c “Hết đoạn đường dành cho xe buýt”.

d) Đến hết đoạn đường dành cho xe ôtô con đi lại phải đặt biển số R.404e “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô con”.

e) Đến hết đoạn đường dành cho xe máy đi lại phải đặt biển số R.404f “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô, xe máy”.

g) Đến hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp đi lại phải đặt biển số R.404g “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô”.

h) Kích thước và màu sắc của hình vẽ trên biển:

– Giống như biển số R.404 nhưng có thêm vạch chéo đỏ từ góc phía trên bên phải xuống phía dưới bên trái.

Hình D.14 – Biển số R.404

D.13. Biển số R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo”

a) Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường, phải đặt biển số R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường”. Biển sử dụng phải phối hợp với vạch kẻ đường (loại vạch 9.3: vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường). Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và hướng đi trên mỗi làn đường mà có ký hiệu phù hợp. Biển có tác dụng bắt buộc người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình của xe.

Chú ý: số làn đường và hướng mũi tên tùy theo yêu cầu chỉ dẫn thực tế mà vẽ cho phù hợp. Hình trên biến số R.411 chỉ là một trường hợp.

Hình D.15 – Biển số R.411

D.14. Biển số R.412 (a,b,c,d,e,f,g,h) “Làn đường dành riêng cho từng loại xe”

a) Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt , phải đặt biển số R.412 (a,b,c,d,e,f,g,h) “Làn đường dành riêng cho từng loại xe “. Biển được đặt phía trên làn xe , ở đầu đường theo chiều xe chạy . Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). Riêng biển số R.412e “Làn đường dành cho xe buýt”, nếu vạch sơn phân làn dành cho xe buýt có dạng nét đứt, các xe khác có thể đi vào làn xe này nhưng phải ưu tiên cho xe buýt (phải nhường đường, chuyển sang làn khác để không ảnh hưởng đến việc vận hành của xe buýt); trường hợp vạch sơn phân làn dành cho xe buýt là nét liền, các phương tiện khác không được đi vào làn đường dành cho xe buýt.

– Biển số R.412a “Làn đường dành cho xe ôtô khách”: làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt). Trong trường hợp cần phân làn các loại xe khách theo số chỗ ngồi thì ghi số chỗ ngồi cho phép của xe khách lên thân xe trong hình vẽ của biển.

– Biển số R.412b “Làn đường dành cho xe ôtô con”.

– Biển số R.412c “Làn đường dành cho xe ôtô tải”. Trong trường hợp cần phân làn các loại xe tải theo khối lượng chuyên chở cho phép thì thì ghi trị số khối lượng chuyên chở cho phép của xe tải lên thân xe trong hình vẽ của biển.

– Biển số R.412d “Làn đường dành cho xe máy”: làn đường dành riêng cho xe máy và xe gắn máy.

– Biển số R.412e “Làn đường dành cho xe buýt”.

– Biển số R.412f “Làn đường dành cho ôtô”: làn đường dành cho các loại xe ôtô.

– Biển số R.412g “Làn đường dành cho xe máy và xe đạp”: làn đường dành riêng cho xe máy (kể cả xe gắn máy) và xe đạp (kể cả các loại xe thô sơ khác).

– Biển số R.412h “Làn đường dành cho xe đạp”: làn đường dành riêng cho xe đạp (kể cả các loại xe thô sơ khác).

b) Khi đến gần nơi đường bộ giao nhau, xe được phép chuyển làn để đi theo hành trình mong muốn. Việc chuyển làn phải thực hiện theo đúng các quy định.

Hình D.16 – Biển số R.412

D.15 Biển số R.412 (i,j,k,l,m,n,o,p) “Kết thúc làn đường dành riêng cho từng loại xe”

a) Khi kết thúc làn đường dành cho xe ôtô khách đi lại phải đặt biển số R.413i ” Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô khách”.

b) Khi kết thúc làn đường làn đường dành cho xe ôtô con đi lại phải đặt biển số R.413j “Kết thúc làn đường dành cho ôtô con”.

c) Khi kết thúc làn đường dành cho xe ôtô tải đi lại phải đặt biển số R.413k “Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô tải”.

d) Khi kết thúc làn đường dành cho xe máy đi lại phải đặt biển số R.413l “Kết thúc làn đường dành cho xe máy”.

e) Khi kết thúc làn đường dành riêng cho xe buýt đi lại phải đặt biển số R.413m “Kết thúc làn đường dành cho xe buýt”.

g) Khi kết thúc làn đường dành cho xe ôtô đi lại phải đặt biển số R.413n “Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô”.

h) Khi kết thúc làn đường dành cho xe máy và xe đạp đi lại phải đặt biển số R.413o “Kết thúc làn đường dành cho xe máy và xe đạp”.

i) Khi kết thúc làn đường dành cho đạp đi lại phải đặt biển số R.413p “Kết thúc làn đường dành cho xe đạp”.

Hình D.17 – Biển số R.413

D.16. Biển số R.415 “Biển gộp làn đường theo phương tiện”

a) Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường và loại xe được phép lưu thông trên từng làn đường theo quy định phải đặt biển số R.415 “Biển gộp làn đường theo phương tiện”. Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và ý đồ tổ chức giao thông mà sử dụng các ký hiệu phương tiện trên các làn cho phù hợp. Hình trên biển số R.415 chỉ là một trường hợp. Biển không áp dụng với các xe chuyển làn để ra vào hoặc dừng đổ bên đường. Khi sử dụng biển này phải kết hợp với vạch sơn phân chia làn đường phù hợp và thống nhất.

Hình D.18 – Biển số R.415

b) Khi đến gần nơi đường bộ giao nhau, xe được phép chuyển làn để đi theo hành trình mong muốn. Việc chuyển làn phải thực hiện theo đúng các quy định.

c) Biển R.415 là biển hình chữ nhật nền màu xanh, trên đó thể hiện hình vẽ các loại phương tiện cho phép sử dụng trên từng làn đường. Biển đặt bên đường hoặc treo trên cột cần vươn.

d) Biển này chỉ áp dụng với những đoạn đường có 2 đến 4 làn đường cho mỗi hướng lưu thông

D.17. Biển số R.420 “Bắt đầu khu đông dân cư”

a) Để báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu đông dân cư, phải đặt biển số R.420 “Bắt đầu khu đông dân cư”.

b) Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.

c) Đoạn đường qua khu vực đông dân cư được xác định bắt đầu bằng biển số R.420 “Bắt đầu khu đông dân cư” và kết thúc bằng biển số R.421 “Hết khu đông dân cư”.

+ Đối với đoạn đường nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã: căn cứ vào mức độ đô thị hóa và mật độ dân cư sinh sống bên đường để đặt biển báo số R.420 và số R.421 trên các tuyến đường ở vị trí vào, ra đô thị cho phù hợp (không đặt biển báo theo địa giới hành chính được quy hoạch, nếu chưa đô thị hóa hoặc dân cư thưa thớt); Biển báo số R.420 có hiệu lực khu đông dân cư đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đô thị cho đến vị trí đặt biển báo số R.421.

+ Đối với đoạn đường nằm ngoài khu vực nội thành phố, nội thị xã: đoạn đường được xem là qua khu đông dân cư khi có chiều dài từ 500 m trở lên, các lối ra vào nhà trực tiếp với đường bộ ở cự ly trung bình từ 6 m trở xuống theo chiều ngang, khoảng cách trung bình giữa các lối ra vào nhà dưới 10 m.

d) Trong phạm vi biển số R.420 có hiệu lực, khi gặp biển báo tốc độ tối đa cho phép (biển số P.127) người tham gia giao thông phải chấp hành quy định của biển số P.127.

Hình D.19 – Biển số R.420

D.18. Biển số R.421 “Hết khu đông dân cư”

Để báo hiệu hết đoạn đường qua phạm vi khu đông dân cư, phải đặt biển số R.421 “Hết khu đông dân cư”. Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.

Hình D.20 – Biển số R.421

D.19. Biển hiệu lệnh có tác dụng trong khu vực

Để báo cấm, hạn chế hay chỉ dẫn có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực), phải cắm biển “Bắt đầu vào khu vực” (biển số R.E,9a;

R.E,9b; R.E,9c; R.E,9d). Từ ZONE được biểu thị ở phía trên và chi tiết cấm, hạn chế hay chỉ dẫn được biểu thị ở bên dưới:

– Để cấm đỗ xe trong khu vực, phải cắm biển R.E,9a “Cấm đỗ xe trong khu vực”;

– Để cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực, phải cắm biển R.E,9b “Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”;

– Để quy định khu vực đỗ xe, phải cắm biển R.E,9c “Khu vực đỗ xe”;

– Để quy định hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực phải cắm biển R.E,9d “Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực”.

Hình D.21-Biển “Bắt đầu vào khu vực”

D.20. Biển hết hiệu lực khu vực

Để chỉ dẫn ra khỏi khu vực có báo cấm, hạn chế hay chỉ dẫn có hiệu lực trong một khu vực phải cắm biển “Ra khỏi khu vực” (biển số R.E,10a; R.E,10b; R.E,10c; R.E,10d)

– Để báo hiệu hết cấm đỗ xe trong khu vực phải cắm biển R.E,10a “Hết cấm đỗ xe trong khu vực”;

– Để báo hiệu hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực phải cắm biển R.E,10b “Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”;

– Để quy định hết khu vực đỗ xe phải cắm biển R.E,10c “Hết khu vực đỗ xe”;

– Để quy định hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực phải cắm biển R.E,10d “Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực”.

Hình D.22-Biển “Ra khỏi khu vực”

D.21. Báo hiệu có hầm chui và kết thúc hầm chui (biển R.E,11a; R.E,11b theo GMS)

a) Để chỉ dẫn đoạn đường qua hầm có áp dụng quy định giao thông riêng phải cắm biển R.E,11a “Đường hầm”.

b) Để chỉ dẫn hết đoạn đường qua hầm, các quy định giao thông riêng không còn áp dụng, phải cắm biển R.E,11b “ Kết thúc đường hầm”.

Hình D.23-Biển báo hiệu hầm chui

 

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *