dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài thơ tính diện tích các hình dễ thuộc!

Các bài thơ về Toán học như bài thơ tính chu vi diện tích các hình trong bài viết sau đây sẽ là tài liệu học tập môn Toán cực kì bổ ích cho các bạn học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài thơ tính chu vi hình tròn, câu thơ về diện tích hình thang… trong nội dung bên dưới.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài thơ tính chu vi các hình dễ thuộc!

Chu vi tam giác thế nào?
Độ dài ba cạnh cộng vào ra ngay
Chu vi hình vuông thật hay
Một cạnh nhân bốn ra ngay tức thì
Chu vi chữ nhật khó chi
Dài đem cộng rộng rồi thì nhân hai
Chu vi hình thoi rất tài
Một cạnh nhân bốn chẳng sai đâu mà
Chu vi bình hình sẽ là
Độ dài hai cạnh kề ta cộng vào
Nhân đôi xem đúng không nào
Cứ làm như vậy lẽ nào chẳng ra
Chu vi hình tròn quanh ta
Ba phẩy mười bốn là ta lấy tròn
Nhân hai chưa đủ mà còn
Đem nhân bán kính đường tròn như ai
Cách tình chu vi chẳng sai
Cùng một đơn vị – khen ai khéo tìm.

Bài thơ tính diện tích hình vuông

Muốn tính diện tích hình vuông
Cạnh nhân chính nó vẫn thường làm đây.
Chu vi thì tính thế này
Một cạnh nhân bốn đúng ngay bạn à.

Bài thơ tính diện tích các hình

Bài thơ tính diện tích hình tam giác

Diện tích tam giác sao ta
Chiều cao nhân đáy chia ra hai phần.

Bài thơ tính diện tích các hình

Bài thơ tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích chữ nhật thì cần
Chiều dài, chiều rộng ta đem nhân vào.
Chu vi chữ nhật tính sao;
Chiều dài, chiều rộng cộng vào nhân hai.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài thơ tính diện tích hình bình hành

Bình hành diện tích không sai
Chiều cao nhân đáy ai ai cũng làm.

Bài thơ tính diện tích hình thang

Bài thơ tính diện tích các hình dễ thuộc! 1

Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào
Xong rồi nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào chẳng ra.

Bài thơ tính diện tích hình thoi

Hình thoi diện tích sẽ là
Tích hai đường chéo chia ra hai phần
Chu vi gấp cạnh bốn lần.

Bài thơ tính diện tích hình tam giác

Lập phương diện tích toàn phần tính sao
Sáu lần một mặt nhân vào
Xung quanh nhân bốn thế nào cũng ra
Thể tích ta sẽ tính là
Tích ba lần cạnh sẽ ra chuẩn liền.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài thơ tính diện tích hình tròn

Hình tròn, diện tích không phiền
Bán kính, bán kính nhân liền với nhau
Ba phẩy mười bốn nhân sau
Chu vi cũng chẳng khó đâu bạn à
Ba phẩy mười bốn nhân ra
Cùng với đường kính thế là xong xuôi.

Bài thơ tính diện tích xung quanh hình hộp

Xung quanh hình hộp dễ thôi
Tính chu vi đáy xong rồi nhân ra
Cùng chiều cao nữa thôi mà
Thể tích hình hộp chúng ta biết rồi
Tích ba kích thước mà thôi
Để giải hình tốt bạn ơi thuộc lòng.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *