dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài thơ Cộng trừ nhân chia phân số

Bài thơ Cộng trừ nhân chia phân số

Bài thơ Cộng trừ nhân chia phân số

Cộng hai phân số với nhau
Mẫu cùng: tử trước tử sau cộng vào
Nếu mà khác mẫu thì sao?
Quy đồng mẫu số, cộng vào như trên.
Mẫu chung ta phải giữ nguyên
Rút gọn (nếu có) chớ quên bạn à.
Trừ hai phân số thì ta
Giống như phép cộng thay là trừ thôi.
Nhân hai phân số biết rồi
Tử sau tử trước bạn ơi nhân nào

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiếp tục hai mẫu nhân vào
Rút gọn (nếu có) thế nào cũng ra.
Chia hai phân số sẽ là
Phân số thứ nhất chúng ta nhân cùng
Số chia đảo ngược là xong
Bạn làm tốt nếu THUỘC LÒNG đó nha.

Cộng, trừ, nhân, chia các phân số

Bài thơ Cộng trừ nhân chia phân số

Tác giả: Trần Xuân Kháng

Phép cộng, (trừ) phân số
Cùng mẫu số tính sao?
Cộng, (trừ) tử số vào
Và giữ nguyên mẫu số.

Các bạn cần ghi nhớ
Nếu mẫu số khác nhau
Quy đồng chúng mau mauF
Rồi cộng, trừ tử sau
Mẫu giống nhau giữ (nguyên) nhé!

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhân phân số nghe vẻ
Cách tính dễ lắm thay
Tử nhân tử số ngay
Mẫu nhân mẫu như vậy
Kết quả ắt sẽ thấy

Phép chia hơi khác đấy
Lấy phân số bị chia
Nhân đảo ngược số kia
Thì sẽ ra kết quả

Học hành hơi vất vả
Nhưng không quá khó đâu
Chúng mình ráng bảo nhau
Nhớ mấy câu thầy dạy

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *