Bảng mã font là gì?

Bảng mã font là gì?

1. Bảng mã font là gì? font chữ là gì?

 • Bảng mã: Là 1 tập hợp nhiều font chữ khác nhau, có cùng 1 thuộc tính.
 • Các font chữ trong cùng 1 bảng mã thì phải dùng đúng bảng mã đó mới dùng được.

2. Các bảng mã phổ biến hiện nay gồm:

Bảng mã Unicode

 • Bảng mã Unicode gồm nhiều Font chữ không có các ký tự đầu tiên như các font chữ của Việt Nam. Thường do nước ngoài làm.
 • Một số font Unicode thông dụng như Arial, Time New Roman, Verdana,…v.v…
 • Ngoài ra có nhóm font UTM cũng là font chữ unicode đã được Việt hoá rất đẹp và nhiều người sử dụng, đặc biệt là dân thiết kế, in ấn.
 • Bảng mã này là chuẩn quốc tế. Việt Nam đang thống nhất theo chuẩn bảng mã này. Mọi phần mềm đánh tiếng Việt trên máy tính hiện nay đều hỗ trợ tính năng để gõ được bảng mã Unicode thành tiếng Việt.

Bảng mã ABC

 • Bảng mã ABC gồm tập hợp nhiều Font chữ có tên bắt đầu bởi ký tự: “.Vn” hoặc “.VN” như .VnTime (đây là kiểu chữ thường) và .VNTimeH (đây là kiểu chữ Hoa) v.v…
 • Bảng mã này trước đây phổ biến ở miền Bắc. Kèm với nó là phần mềm giúp gõ được chữ tiếng Việt trên máy tính là phần mềm Unikey, VietKey, GoTiengViet…

Xem thêm Cách tải và cài đặt Font chữ Việt Nam (VNI, .Vn, TCVN3)

Bảng mã VNI-Windows

 • Bảng mã VNI-Windows gồm tập hợp nhiều Font chữ có tên bắt đầu bởi ký tự: “VNI- ” như Vni-Times, VNI-Helve, VNI-Helve-Condense, VniHelvetica, Vni-Aptima  v.v…
 • Bảng mã này trước đây phổ biến ở miền Nam. Kèm với nó là phần mềm giúp gõ được chữ tiếng Việt trên máy tính là phần mềm Unikey, VietKey, GoTiengViet…

Bảng mã Vietware X

 • Bảng mã Vietware X gồm tập hợp nhiều Font chữ có tên bắt đầu bởi ký tự: “Vn” như VnArial, VnTimes New Roman… v.v…
  Bảng mã này trước đây phổ biến ở miền Trung. Kèm với nó là phần mềm giúp gõ được chữ tiếng Việt trên máy tính là phần mềm Unikey.

Bảng mã Vietware F

 • Bảng mã Vietware F: gồm tập hợp nhiều Font chữ (kiểu chữ) có tên bắt đầu bởi ký tự: “SVN” như SVNarial, SVNarial H, SVNtimes New Roman, SVNtimes New Roman H..v.v..
 • Font chữ có đuôi H là thể hiện chữ hoa. Font chữ không có đuôi H là thể hiện chữ thường. Kèm với nó là phần mềm giúp gõ được chữ tiếng Việt trên máy tính là phần mềm Unikey.