0

Phần mềm nén dung lượng ảnh image compress online free

Cách nén ảnh giảm dung lượng

Phần mềm nén dung lượng ảnh miễn phí – Image compress online free Có rất nhiều cách nén dung lượng ảnh (image compress) như sử dụng phần mềm miễn phí và trả phí, cả online (image compress online free) và offline… Continue Reading

0

Tự học Microsoft Word 2019 (MS Word 2016 – 2013)

Tự học Microsoft Word 2019 2016 2013

Tự học Microsoft Word 2019 (MS Word 2016 – 2013) Hướng dẫn tự học soạn thảo văn bản với Microsoft Word 2019 và các phiên bản Word 2013, Word 2016 qua các video. Series này sẽ được cập nhật thường… Continue Reading