dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Xem thêm CÁCH NHẬN BIẾT VÀ Ý NGHĨA CÁC BIỂN CHỈ DẪN KHÔNG PHẢI TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Quy định chung đối với biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Điều 49. Quy định chung đối với biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

49.1. Chức năng biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho người điều khiển phương tiện nhằm lái xe an toàn trên đường cao tốc và đi đến địa điểm mong muốn, cụ thể:

49.1.1. Chỉ dẫn tên đường và hướng tuyến;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

49.1.2. Chỉ dẫn địa điểm, hướng đi, khoảng cách đến các thành phố, thị xã, thị trấn và các tuyến đường;

49.1.3. Chỉ dẫn đến các địa điểm khu công nghiệp, dịch vụ công cộng như: sân bay, bến tàu, bến xe khách, bến tàu thủy, bến phà, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ, nơi nghỉ mát, nơi danh lam thắng cảnh và giải trí;

49.1.4. Thông báo chuẩn bị tới nút giao, lối ra phía trước;

49.1.5. Chỉ dẫn tách, nhập làn khi ra, vào đường cao tốc;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

49.1.6. Chỉ dẫn tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu khi tham gia giao thông trên đường cao tốc;

49.1.7. Chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn cho người điều khiển phương tiện;

49.1.8. Cung cấp tần số sóng radio nhằm giúp người tham gia giao thông trên đường cao tốc nắm bắt thông tin về tình trạng giao thông, thời tiết và các thông tin tiện ích trên đường cao tốc.

49.1.9. Các biển chỉ dẫn khác: biển chỉ dẫn địa danh; địa phận hành chính cấp tỉnh, thành phố; biển tên cầu, tên công trình lớn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

49.1.10. Các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc có mã là IE.

49.2. Yêu cầu đối với biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

49.2.1. Nội dung ghi trên biển chỉ dẫn phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu; ưu tiên sử dụng các ký hiệu, số hiệu và hình vẽ minh hoạ;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

49.2.2. Kích cỡ chữ viết, chữ số và ký hiệu phải đảm bảo để người điều khiển phương tiện nhìn rõ và nắm bắt được nội dung từ khoảng cách ít nhất là 150 m trong điều kiện thời tiết bình thường;

49.2.3. Phải được dán màng phản quang, đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia về “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”.

49.3. Kích thước biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Kích thước biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được xác định trên cơ sở diện tích cần thiết để bố trí nội dung thông tin chỉ dẫn. Kích thước biển chỉ dẫn loại A (áp dụng cho đường có tốc độ thiết kế 100 km/h và 120 km/h) được quy định chi tiết tại Phụ lục P của Quy chuẩn này. Kích thước biển chỉ dẫn loại B (áp dụng cho đường có tốc độ thiết kế 60 km/h và 80 km/h) được điều chỉnh trên cơ sở chiều cao chữ quy định trong Bảng 4 của Quy chuẩn này cho phù hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điều 50. Nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

50.1. Nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

50.1.1. Nội dung biển chỉ dẫn đường cao tốc được tổ hợp từ một hoặc nhiều thông tin sau: địa danh, ký hiệu đường bộ, mũi tên chỉ hướng, mũi tên chỉ làn xe, chữ viết, chữ số, hình vẽ và các ký hiệu khác.

50.1.2. Trình bày nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được thực hiện theo quy tắc sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Địa danh, tên đoạn tuyến đường cao tốc, ký hiệu đường bộ được viết bằng chữ in hoa;

b) Trong biển chỉ dẫn, không ghi quá ba tên điểm đến trên cùng một biển chỉ dẫn thông báo trước hoặc trên biển chỉ dẫn chỉ lối ra;

c) Không ghi tên tuyến đường và tên thành phố nằm trên tuyến đường đó trên cùng một biển chỉ dẫn;

d) Trong biển chỉ dẫn, không viết quá ba hàng chữ tiếng Việt;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

đ) Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc gồm hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Chiều cao tối thiểu chữ tiếng Việt và chữ tiếng Anh được quy định trong Bảng 4.

Bảng 4 – Quy định về chiều cao chữ viết tối thiểu

Loại biển chỉ dẫn

Loại B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Loại A

Tốc độ thiết kế, km/h

60; 80

100; 120

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chiều cao chữ tiếng Việt, cm

30,0

36,0

33,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

40,0

Chiều cao chữ tiếng Anh, cm

20,0

24,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25,0

30,0

50.2. Bố trí chữ viết và kích thước chữ viết trên biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

50.2.1. Nguyên tắc bố trí chữ viết trên biển chỉ dẫn trên đường cao tốc quy định như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Khoảng cách giữa dòng chữ tiếng Việt và dòng chữ tiếng Anh bằng chiều cao chữ tiếng Anh;

b) Khoảng cách giữa dòng chữ tiếng Anh đến dòng chữ tiếng Việt tiếp theo bằng chiều cao chữ tiếng Anh;

c) Khoảng trống ở phía trên, phía dưới biển chỉ dẫn có kích thước bằng chiều cao chữ tiếng Việt lớn nhất trong biển;

d) Khoảng trống ở phía bên trái và bên phải biển chỉ dẫn (của dòng dài nhất) có kích thước bằng chiều cao của chữ tiếng Việt lớn nhất trong biển;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

đ) Thông thường, dòng chữ của biển chỉ dẫn được bố trí căn chính giữa theo chiều ngang của biển chỉ dẫn. Khi bố trí biểu tượng, sơ đồ nút giao, dòng chữ trên biển chỉ dẫn được bố trí sao cho phù hợp, tuân thủ theo quy định tại các Phụ lục của Quy chuẩn này.

50.2.2. Kích thước chữ viết, chữ số và khoảng cách giữa các chữ được quy định chi tiết trong Phụ lục K của Quy chuẩn này.

50.3. Màu sắc của biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

50.3.1. Màu nền, màu chữ và đường viền của biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được quy định như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn giao thông, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu xanh lá cây và đường viền mép biển là màu trắng;

b) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn dịch vụ công cộng, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu xanh lam và đường viền mép biển là màu trắng;

c) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn cảnh báo, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu đen trên nền màu vàng huỳnh quang và đường viền mép biển là màu đen;

d) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn giải trí, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu nâu và đường viền mép biển là màu trắng;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

đ) Trừ những quy định khác, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu xanh lá cây và đường viền mép biển là màu trắng. 50.3.2. Chi tiết cụ thể về màu nền, màu chữ và đường viền được quy định cụ thể cho từng biển chỉ dẫn tại Phụ lục P của Quy chuẩn này. Kiểu chữ viết, màu chữ viết và màu nền của biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được quy định trong Bảng 5.

Bảng 5 – Quy định về kiểu chữ, màu sắc của biển chỉ dẫn

TT

Mô tả biến chỉ dẫn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kiểu chữ

Màu chữ, số

Màu nền

Màu viền

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

Ký hiệu đường cao tốc

gt2

đen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

vàng huỳnh quang

đen

2

Ký hiệu quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

đen

trắng

đen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

Biển số IE.450 (a,b) chỉ dẫn sơ đồ, khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lam

Trắng

4

Biển số IE.451 (a,b) chỉ dẫn lối vào, khoảng cách đến lối vào đường cao tốc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lam

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

Biển số IE.452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

6

Biển số IE.453 (a,b) chỉ dẫn điểm kết thúc, khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

Biển số IE.454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

8

Biển số IE.455 (a,b) chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

Biển số IE.456 (a,b,c) chỉ dẫn khoảng cách, hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

10

Biển số IE.457 (a,b) chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

Biển số IE.458 chỉ dẫn khoảng cách đến các trạm dừng nghỉ tiếp theo

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

12

Biển số IE.459 (a,b) chỉ dẫn khoảng cách đến khu tham quan, du lịch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

Biển số IE.460 chỉ dẫn cột lý trình kilômét

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

14

Biển số IE.461 (a,b,c) chỉ dẫn khoảng cách đến khu dịch vụ công cộng, giải trí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

Biển số IE.461d chỉ dẫn hướng rẽ vào khu giải trí

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nâu

trắng

16

Biển số IE.462 chỉ dẫn tần số trên sóng radio

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

17

Biển số IE.463 (a,b,c) chỉ dẫn khoảng cách, hướng rẽ vào trạm kiểm tra tải trọng xe

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

18

Biển số IE.464 (a,b) chỉ dẫn địa điểm và phương hướng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19

Biển số IE.465 (a,b) chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

20

Biển số IE.466 chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21

Biển số IE.467 (a,b) chỉ dẫn vị trí nhập làn, khoảng cách đến vị trí nhập làn

gt2

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

xanh lá cây

trắng

22

Biển số IE.468 (a,b,c) chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

vàng huỳnh quang

đen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

23

Biển số IE.469 chỉ dẫn hướng rẽ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

vàng huỳnh quang

đen

24

Biển số IE.470 chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25

Biển số IE.471 chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn

gt2

đen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

vàng huỳnh quang

đen

26

Biển số IE.472 (a,b,c,d,e) chỉ dẫn khoảng cách đến trạm thu phí, trạm thu phí, thu phí không dừng, rút thẻ, thu phí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

27

Biển số IE.473 chỉ dẫn giảm tốc độ

gt2

đen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

vàng huỳnh quang

đen

28

Biển số IE.474 chỉ dẫn lối ra

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

gt2

trắng

xanh lá cây

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

29

Các biển chỉ dẫn khác: biển chỉ dẫn địa danh; địa phận hành chính cấp tỉnh, thành phố; biển tên cầu, tên công trình lớn.

(Thiết kế chi tiết các biển chỉ dẫn khác có thể vận dụng các quy định về biển chỉ dẫn cho đường ô tô không phải là đường cao tốc ngoại trừ các quy định nêu trong Bảng này)

gt2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

trắng

xanh lá cây

trắng

50.4. Đường viền của biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50.4.1. Chiều rộng đường viền xung quanh biển chỉ dẫn được quy định như sau:

a) Lấy bằng 5,0 cm đối với biển chỉ dẫn có kích thước ≥ 300,0 x 100,0 cm;

b) Lấy bằng 3,0 cm đối với biển chỉ dẫn có kích thước < 300,0 x 100,0 cm.

50.4.2. Bán kính cong của đường viền xung quanh biển chỉ dẫn được lấy bằng 2% cạnh dài nhất của biển chỉ dẫn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50.5. Ký hiệu mũi tên trên biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

50.5.1. Đối với các biển chỉ dẫn chỉ lối ra, mũi tên xiên hướng lên phía trên được dùng để chỉ lối ra; hướng mũi tên phù hợp với hướng của lối ra.

50.5.2. Đối với mũi tên chỉ làn, mũi tên thẳng, hướng xuống dưới (chỉ sử dụng ở biển lắp đặt trên giá long môn) để quy định làn xe đi tới một địa điểm hay một tuyến đường nào đó.

50.5.3. Kích thước của mũi tên được quy định chi tiết như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Mũi tên chỉ làn:

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 1

Kích thước mũi tên

Đơn vị: cm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E

R

80,0

40,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

16,25

7,5

55,0

2,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Mũi tên chỉ hướng:

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 2

Kích thước mũi tên

Đơn vị: cm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E

R

48,0

40,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

18,0

4,0

80,0

3,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mũi tên chỉ hướng phải có hướng trùng với hướng cần chỉ dẫn.

50.6. Mã hiệu đường bộ trong biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

50.6.1. Mã hiệu đường bộ được đặt trong một khuôn hình chữ nhật có kích thước cố định, gồm hai phần: tên đường bộ viết tắt và số hiệu đường bộ. Tên đường bộ viết tắt (Đường cao tốc – CT, Quốc lộ – QL, Đường tỉnh – ĐT, Đường huyện – ĐH). Số hiệu đường bộ được quy định cụ thể tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tên đường bộ viết tắt và số hiệu đường bộ được phân cách bằng một dấu chấm. Sử dụng kiểu chữ gt2 (kiểu chữ thường) để ghi ký hiệu đường bộ, trong đó tùy theo độ dài của ký hiệu đường bộ, cho phép điều chỉnh chiều rộng của ký tự và khoảng cách giữa các ký tự cho sao phù hợp với khuôn hình chữ nhật định sẵn. Căn cứ quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được phê duyệt, mã hiệu đường cao tốc theo quy hoạch được quy định tại Phụ lục N của Quy chuẩn này. Kích thước mã hiệu đường cao tốc được quy định cụ thể tại Phụ lục O của Quy chuẩn này.

50.6.2. Quy định màu nền, chữ viết và chữ số trong mã hiệu đường bộ như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Mã hiệu đường cao tốc được thể hiện trên nền màu vàng huỳnh quang, chữ màu đen và viền màu đen trong Hình 4a;

b) Mã hiệu quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện được thể hiện trên nền màu trắng, chữ màu đen và viền màu đen (các Hình 4b, 4c, 4d).

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 3

Hình 4- Mã hiệu đường bộ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50.7. Biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí

Các biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí được sử dụng để trình bày nội dung của một số biển chỉ dẫn nhằm mục đích đưa thông tin ngắn gọn, dễ hiểu đến người tham gia giao thông.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 4

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 5 – Biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí

Về nguyên tắc, các biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí được thể hiện trên nền màu trắng, hình vẽ màu đen và đường viền màu đen (Hình 5). Tuy nhiên, màu sắc của một số biểu tượng phải tuân thủ theo quy định tại Công ước Viên (Viena) về báo hiệu đường bộ. Kích thước của các biểu tượng này xem chi tiết tại Phụ lục P (mục P.8) và Phụ lục P (mục P.13) của Quy chuẩn này.

50.8. Số hiệu và tên biển chỉ dẫn

TT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số hiệu

Tên biển chỉ dẫn

1

Biển số IE.450 (a, b)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sơ đồ, khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

2

Biển số IE. 451 (a,b)

Lối vào và khoảng cách đến lối vào đường cao tốc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

Biển số IE.452

Bắt đầu đường cao tốc

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.453 (a,b)

Kết thúc đường cao tốc

5

Biển số IE.454

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khoảng cách đến lối ra phía trước

6

Biển số IE.455 (a,b)

Khoảng cách đến các lối ra tiếp theo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

Biển số IE.456 (a,b,c)

Trạm dừng nghỉ và khoảng cách đến trạm dừng nghỉ

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.457 (a,b)

Nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

9

Biển số IE.458

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khoảng cách đến các trạm dừng nghỉ tiếp theo

10

Biển số IE.459 (a,b)

Khoảng cách đến khu tham quan, du lịch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

Biển số IE.460

Cột lý trình kilômét

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.461 (a,b,c,d)

Khu dịch vụ công cộng, giải trí

13

Biển số IE.462

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tần số trên sóng radio

14

Biển số IE.463 (a,b,c)

Trạm kiểm tra tải trọng xe

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

Biển số IE.464 (a,b)

Địa điểm và phương hướng

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.465 (a,b)

Địa điểm và khoảng cách

17

Biển số IE.466

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sơ đồ lối ra một chiều

18

Biển số IE.467 (a,b)

Nhập làn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19

Biển số IE.468 (a,b)

Chướng ngại vật phía trước

20

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.469

Hướng rẽ

21

Biển số IE.470

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điện thoại khẩn cấp

22

Biển số IE.471

Giữ khoảng cách lái xe an toàn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

23

Biển số IE.472 (a,b)

Trạm thu phí

24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.473

Giảm tốc độ

25

Biển số IE.474

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lối ra

50.9. Lắp đặt biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc phải được lắp trên cột cần vươn, giá long môn hoặc trên cột được bố trí bên lề đường.

50.9.1. Lắp đặt biển chỉ dẫn trên giá long môn, cột cần vươn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Bố trí biển chỉ dẫn trên giá long môn, cột cần vươn ngay phía trên làn xe để người điều khiển phương tiện có thể dễ dàng nhận thấy biển chỉ dẫn từ xa. Giá long môn, cột cần vươn phải có kết cấu bền vững, có khả năng chịu lực và chịu được gió bão cấp 12;

b) Chiều cao tối thiểu từ đáy biển chỉ dẫn đến điểm cao nhất của mặt đường không nhỏ hơn 5,2 m. Chân giá long môn, cột cần vươn cách mép ngoài lề đường tối thiểu là 0,5 m (Hình 6).

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 6

Hình 6 – Giá kiểu khung lắp đặt biển chỉ dẫn cho đường cao tốc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50.9.2. Lắp đặt biển chỉ dẫn bên lề đường cao tốc:

Vị trí lắp đặt biển chỉ dẫn bên lề đường cao tốc tuân thủ theo quy định tại Điều 20 của Quy chuẩn này.

Điều 51. Các loại biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

51.1. Sơ đồ, khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.1.1. Biển số IE.450a chỉ dẫn khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 7a), dùng để báo trước khoảng cách sắp đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc, với khoảng cách ghi trên biển quy về bội số của 100 m.

51.1.2. Biển số IE.450b chỉ dẫn sơ đồ đến đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 7b).

Biển này đặt cách nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc tối thiểu bằng tầm nhìn một chiều của cấp đường trên đường xe đang chạy theo quy định tại Bảng 6.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 8

Hình 7 – Biển số IE.450 chỉ dẫn sơ đồ và khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

Bảng 6 – Tầm nhìn tối thiểu trên đường nhánh

Tốc độ thiết kế trên đường nhánh, km/h

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

80

60

50

40

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

35

30

Tầm nhìn, m

110

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

75

65

45

35

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

30

51.2. Lối vào và khoảng cách đến lối vào đường cao tốc

51.2.1. Biển số IE.451a chỉ dẫn khoảng cách đến lối vào đường cao tốc, được đặt trên đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 8a); dùng để báo trước khoảng cách đến lối vào đường cao tốc; tùy theo chiều dài của đường dẫn vào đường cao tốc mà xác định vị trí đặt biển đến lối vào đường cao tốc cho phù hợp.

51.2.2. Biển số IE.451b chỉ dẫn lối vào đường cao tốc (Hình 8b). Biển này đặt ở vị trí cuối đường dẫn vào đường cao tốc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 9

Hình 8 – Biển số IE.451 chỉ dẫn lối vào, khoảng cách đến lối vào đường cao tốc

51.3. Bắt đầu đường cao tốc

Biển số IE.452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc (Hình 9). Biển này được thể hiện trên nền xanh lá cây, chữ màu trắng, bao gồm các thông tin về tên và ký hiệu đường cao tốc, giá trị hạn chế tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 10

Hình 9 – Biển số IE.452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc

51.4. Kết thúc đường cao tốc

51.4.1. Biển số IE.453a chỉ dẫn khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc (Hình 10a) và Biển số IE.453b chỉ dẫn điểm kết thúc đường cao tốc (Hình 10b). Kích thước Biển số IE.453 được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.4) của Quy chuẩn này.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 11

Hình 10 – Biển số IE.453 chỉ dẫn khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc

51.5. Khoảng cách đến lối ra phía trước

Biển số IE.454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước (Hình 11). Tùy thuộc vào quy mô nút giao mà bố trí hai biển cách 1,0 km và 2,0 km trước nút giao hay chỉ sử dụng một biển với khoảng cách đặt trước nút giao 1,0 km. Giá trị khoảng cách ghi trên biển chỉ lấy số nguyên không lấy số lẻ. Kích thước biển chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.5) của Quy chuẩn này.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 12

Hình 11 – Biển số IE.454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước

51.6. Khoảng cách đến các lối ra tiếp theo

Biển số IE.455 chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo (Hình 12) để báo trước khi qua khu vực phía trước có nhiều nút giao. Thông thường, biển chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo chỉ thể hiện cho hai hoặc ba nút giao liên tiếp trên đường cao tốc. Biển được lắp đặt ở phía trước nút giao bên lề đường để chỉ khoảng cách đến các lối ra tiếp theo. Kích thước biển chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.6) của Quy chuẩn này.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 13

Hình 12 – Biển số IE.455 chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo

51.7. Trạm dừng nghỉ

51.7.1. Biển số IE.456 chỉ dẫn khoảng cách và hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ, được đặt bên lề đường cao tốc. Biển chỉ dẫn đến trạm dừng nghỉ phải bố trí ba hoặc bốn dịch vụ cơ bản, trong đó có ba dịch vụ chính sau: xăng dầu-ăn uống-nơi cung cấp thông tin. Dịch vụ thứ tư được lựa chọn trong số dịch vụ có trong trạm dừng nghỉ, chẳng hạn như: điện thoại; nhà nghỉ; trạm sửa chữa; cấp cứu; bãi đỗ xe tải; dịch vụ cho người tàn tật … Các loại dịch vụ trong trạm dừng nghỉ phải được biểu hiện dưới dạng hình vẽ, biểu tượng đơn giản, dễ hiểu. Kích thước biểu tượng dịch vụ được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.13) của Quy chuẩn này.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.7.2. Biển số IE.456a thông báo khoảng cách đến trạm dừng nghỉ (Hình 13); Biển số IE.456b chỉ dẫn hướng rẽ vào trạm dừng nghỉ, đặt cách nút giao vào trạm dừng nghỉ khoảng 150 m (Hình 14); Biển số IE.456c chỉ dẫn lối vào trạm dừng nghỉ, đặt ngay trước lối vào trạm dừng nghỉ (Hình 15).

51.8. Nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

Thông thường, Biển số IE.457a chỉ dẫn khoảng cách đến nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ (Hình 16) được lắp đặt cùng với biển chỉ dẫn đến trạm dừng nghỉ. Biển số IE.457b chỉ dẫn hướng rẽ đến vị trí bãi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ. Kích thước chi tiết biển chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ được quy định trong Phụ lục P (mục P.9) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 13 – Biển số IE.456a chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 15

Hình 14 – Biển số IE.456b chỉ dẫn hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 15 – Biển số IE.456c chỉ dẫn trạm dừng nghỉ

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 17

Hình 16 – Biển số IE.457 chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

51.9. Khoảng cách đến các trạm dừng nghỉ tiếp theo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.458 chỉ dẫn khoảng cách đến các trạm dừng nghỉ tiếp theo. Biển này được đặt tại vị trí ngay sau khi ra khỏi trạm dừng nghỉ, bên lề đường (Hình 17). Chi tiết biển chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ tiếp theo được quy định trong Phụ lục P (mục P.10) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 18

Hình 17 – Biển số IE.458 chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ tiếp theo

51.10. Khu tham quan, du lịch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.10.1. Biển số IE.459 chỉ dẫn đến khu tham quan, du lịch được đặt ở bên lề đường (Hình 18). Biển này chỉ dẫn khoảng cách và hướng đến khu du lịch, khu danh lam thắng cảnh. Kích thước chi tiết biển chỉ dẫn khu tham quan, du lịch được quy định trong Phụ lục P (mục P.11) của Quy chuẩn này.

51.10.2. Biển số IE.459a thông báo khoảng cách đến khu tham quan, du lịch; Biển số IE.459b chỉ dẫn hướng rẽ vào khu tham quan, du lịch, đặt cách nút giao vào khu tham quan, du lịch khoảng 150 m.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 19

Hình 18 – Biển số IE.459 chỉ dẫn đến khu tham quan, du lịch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.11. Cột kilômét

Biển số IE.460 chỉ dẫn cột kilômét trên đường cao tốc đặt tại lề đường (tương ứng với cột kilômét dạng tấm hình chữ nhật đặt ở lề đường quy định tại Điều 65 của Quy chuẩn này), bao gồm chữ Km và lý trình ghi dưới dạng chữ số được trình bày theo chiều dọc, có viền màu trắng trên nền màu xanh lá cây (Hình 19). Biển chỉ dẫn cột lý trình kilômét được đặt cách mép lề đường 0,5 m. Chi tiết biển chỉ dẫn cột kilômét được quy định trong Phụ lục I của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 20

Hình 19 – Biển số IE.460 chỉ dẫn cột lý trình kilômét

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.12. Khu dịch vụ công cộng, giải trí

Biển số IE.461 chỉ dẫn khoảng cách và hướng đến khu dịch vụ công cộng, giải trí. Biển này được thể hiện trên nền màu xanh lá cây, chữ màu trắng kết hợp với các biểu tượng dịch vụ tương ứng (Hình 20). Các biển này chỉ được sử dụng khi có yêu cầu (định hướng cho người điều khiển phương tiện giao thông tới các nơi có phục vụ công cộng như sân bay, ga tàu hoả, bến xe khách, bến cảng, bến tàu thủy, v.v… hay đến nơi có dịch vụ giải trí như sân gôn, khu câu cá, bãi tắm biển, khu rừng sinh thái. Biển này được lắp đặt bên lề đường, gần khu vực nút giao rẽ vào nơi cung cấp dịch vụ. Chi tiết biển chỉ dẫn đến khu dịch vụ công cộng, giải trí được quy định trong Phụ lục P (mục P.12) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 21

Hình 20 – Biển chỉ dẫn dịch vụ công cộng và giải trí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.13. Tần số trên sóng radio

Biển số IE.462 chỉ dẫn tần số trên sóng radio được sử dụng ở những khu vực thời tiết hay thay đổi ảnh hưởng tới lưu thông của các phương tiện hoặc khu vực có điều kiện đi lại đặc biệt hoặc những vị trí cần thiết khác trên đường cao tốc (Hình 21). Biển chỉ dẫn thể hiện tần số sóng radio để phát thông tin thời tiết và các thông tin tiện ích liên quan đến giao thông trên đường cao tốc. Chi tiết biển chỉ dẫn thông tin trên sóng radio được quy định trong Phụ lục P (mục P.14) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 22

Hình 21 – Biển số IE.462 chỉ dẫn tần số trên sóng radio

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.14. Trạm kiểm tra tải trọng xe

Biển số IE.463 chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe (Hình 22), bao gồm: biển số IE.463a chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe; Biển số IE.463b chỉ dẫn hướng rẽ vào nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe; biển số IE.463c chỉ dẫn lối vào trạm kiểm tra tải trọng xe. Biển số IE.463c chỉ lối vào trạm kiểm tra tải trọng xe được đặt ở nút giao giữa đường cao tốc và đường vào trạm kiểm tra tải trọng xe. Chi tiết biển chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe được quy định trong Phụ lục P (mục P.15) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 23

Hình 22 – Biển số IE.463 chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

51.15. Địa điểm và phương hướng

Biển số IE.464 chỉ dẫn địa điểm và phương hướng dùng để chỉ dẫn địa danh nơi đến và mũi trên cho một làn xe chạy cụ thể, bao gồm tên địa danh nơi đến và mũi tên chỉ xuống làn xe chạy (Hình 23). Các mũi tên sử dụng trong biển này bao gồm: 1) mũi tên phân làn có dạng mũi tên thẳng đứng hướng xuống dưới; 2) mũi tên chỉ hướng có dạng xiên lên trên để chỉ làn xe có hiệu lực đến một địa điểm nào đó. Biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng được bố trí trên giá long môn trước khu vực lối ra. Biển số IE.464b đặt ở vị trí gần nút giao phía lưng đường cong trên đường ra khỏi đường cao tốc. Chi tiết biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng được quy định trong Phụ lục P (mục P.16) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 24

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 23 – Biển số IE.464 chỉ dẫn địa điểm và phương hướng

51.16. Địa điểm và khoảng cách

Biển số IE.465 chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách, bao gồm hai hoặc ba dòng mang tên của đích đến và khoảng cách tới đích đó tính bằng kilômét (Hình 24). Dòng thứ nhất (dòng trên cùng) xác định vị trí nút giao đến địa danh gần nhất. Dòng thứ hai (nếu có) xác định khoảng cách đến khu du lịch giải trí hoặc đầu mối giao thông lớn. Dòng thứ ba (dòng cuối cùng) chỉ dẫn khoảng cách đến thành phố lớn (cấp cao nhất) mà tuyến đường đi qua. Biển này được đặt ở bên lề đường ngay khi vào đường cao tốc và sẽ được lặp lại với khoảng cách lớn hơn 10 km. Chi tiết biển chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách được quy định trong Phụ lục P (mục P.17) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 26

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 24 – Biển số IE.465 chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách

51.17. Sơ đồ lối ra một chiều

Biển số IE.466 chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều tại tất cả các nút giao trên đường cao tốc, được bố trí ở trên giá long môn (Hình 25). Chi tiết biển chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều được quy định trong Phụ lục P (mục P.18) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 27

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 25 – Biển số IE.466 chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều

51.18. Nhập làn

Biển số IE.467a chỉ dẫn vị trí nhập làn xe, được sử dụng để chỉ dẫn cho người điều khiển phương tiện giao thông biết trước sắp đến vị trí nhập làn xe (Hình 26a). Biển số IE.467a được sử dụng kết hợp với biển chỉ dẫn khoảng cách đến vị trí nhập làn xe (Biển số IE.467b), được thể hiện trong Hình 26b. Biển chỉ dẫn vị trí nhập làn được đặt bên lề đường gần vị trí nút giao tại điểm nhập làn xe. Chi tiết biển chỉ dẫn nhập làn được quy định trong Phụ lục P (mục P.19) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 28

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 26 – Biển số IE.467 chỉ dẫn vị trí nhập làn

51.19. Chướng ngại vật phía trước

Biển số IE.468 chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước để báo cảnh báo phía trước có sự cản trở lưu thông bình thường (nằm bên trong phần xe chạy hay ngay sát phần đường xe chạy) và chỉ dẫn hướng đi qua đó cần đặt biển. Biển số IE.468a chỉ dẫn đi theo hướng bên trái; Biển số IE.468b chỉ dẫn đi được cả hai hướng; Biển số IE.468c chỉ dẫn đi theo hướng bên phải (Hình 27). Biển chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước gồm các đường xiên màu đen được bố trí trên nền màu vàng huỳnh quang. Chi tiết biển chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước được quy định trong Phụ lục P (mục P.20) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 29

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 27 – Biển số IE.468 chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

51.20. Hướng rẽ

Biển số IE.469 chỉ dẫn hướng rẽ để nhắc người điều khiển phương tiện chuẩn bị đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm, có bán kính cong nhỏ (Hình 28). Biển được đặt ở phía lưng đường cong, cách mép lề đường 0,5 m hoặc đặt trên dải phân cách giữa đối với đường có hai chiều xe chạy riêng biệt. Chi tiết biển chỉ dẫn hướng rẽ được quy định trong Phụ lục P (mục P.21) của Quy chuẩn này. Khoảng cách lắp đặt Biển số 469 phụ thuộc vào bán kính cong và tốc độ lưu thông trên nhánh rẽ ra khỏi đường cao tốc, được quy định trong Bảng 7.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 30

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 28 – Biển số IE.469 chỉ dẫn hướng rẽ

Bảng 7 – Quy định về khoảng cách đặt Biển số IE.469

Tốc độ (km/h)

Bán kính cong (m)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khoảng cách biển (m)

< 30

< 60

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

30 – 50

60 – 120

24

50 – 70

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

120 – 220

36

70 – 100

220 – 380

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

48

51.21. Số điện thoại khẩn cấp

Biển số IE.470 sử dụng chữ màu trắng trên nền màu xanh lá cây, cung cấp số điện thoại khẩn cấp cho người điều khiển phương tiện giao thông trong trường hợp khẩn cấp, xảy ra sự cố, tai nạn trên đường cao tốc (Hình 29). Biển này được lắp đặt bên lề đường. Chi tiết biển chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp được quy định trong Phụ lục P (mục P.22) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 31

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 29 – Biển số IE.470 chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp

51.22. Giữ khoảng cách lái xe an toàn

Biển số IE.471 sử dụng chữ màu đen trên nền màu vàng huỳnh quang có viền màu đen (Hình 30). Biển này thông báo cho người điều khiển phương tiện biết để giữ khoảng cách lái xe an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Quy định chi tiết biển chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn được trình bày trong Phụ lục P (mục P.23) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 32

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 30 – Biển số IE.471 chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 33

Hình 31 – Biển số IE.472 chỉ dẫn khoảng cách đến trạm thu phí

51.23. Trạm thu phí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biển số IE.472 sử dụng chữ màu trắng trên nền màu xanh lá cây, được đặt cách trạm thu phí với một khoảng cách phù hợp nhằm thông báo cho người điều khiển phương tiện biết trước chuẩn bị đến trạm thu phí (Hình 31). Biển này được lắp đặt bên lề đường hoặc trên giá kiểu khung. Chi tiết biển chỉ dẫn trạm thu phí và các biển chỉ dẫn khác liên quan đến trạm thu phí được quy định trong Phụ lục P (mục P.24) của Quy chuẩn này.

51.24. Giảm tốc độ

Biển số IE.473 cảnh báo cho người điều khiển phương tiện chú ý lái xe và giảm tốc độ tại khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông (Hình 32). Biển này sử dụng chữ màu đen trên nền màu vàng huỳnh quang, được đặt tại các vị trí cần thiết phải giảm tốc độ, như vào khu vực đường cong nguy hiểm hoặc khu vực sắp đến trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ, khu vực hay có sương mù, …. Thông thường, biển này được lắp đặt bên lề đường ở vị trí dễ quan sát hoặc trên giá kiểu khung. Chi tiết biển chỉ dẫn giảm tốc độ được quy định tại Phụ lục P (mục P.25) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 34

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 32 – Biển số IE.473 chỉ dẫn giảm tốc độ

51.25. Lối ra đường cao tốc

Biển số IE.474 sử dụng chữ màu trắng trên nền màu xanh lá cây, chỉ dẫn lối ra đường cao tốc, được đặt bên lề đường hoặc trên giá kiểu khung tại vị trí trước lối ra đường cao tốc (Hình 33). Chi tiết biển chỉ dẫn lối ra đường cao tốc được quy định trong Phụ lục P (mục P.26) của Quy chuẩn này.

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 35

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình 33 – Biển số IE.474 chỉ dẫn lối ra


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *