0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Phú

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Phú

 

TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH 2017-2018

Môn: HÓA HỌC – Khối lớp: 11

Thời gian làm bài: 45 phút.

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2 điểm)

a/. (1 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng, ghi rõ điều kiện (nếu có):

  1. (2) (3)

Tinh bột Glucozơ Etanol Anđehit axetic

(4)

etylmetyl ete

b/. (1 điểm) Viết phương trình phản ứng khi cho stiren lần lượt phản ứng với: H2/ Ni, t0 (tỉ lệ mol 1:4); dung dịch brom (tỉ lệ mol 1:1); dung dịch KMnO4; trùng hợp tạo polistiren.

Câu 2. (2 điểm)

a/. (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau đây: propan-1-ol, glixerol, hexan, toluen.

b/. (0,5 điểm) Chứng minh bằng phản ứng hóa học: phenol có tính axit (viết 01 phản ứng) và có tính axit yếu hơn axit cacbonic (viết 01 phản ứng).

Câu 3. (1,5 điểm)

a/. (1 điểm) Từ canxi cacbua các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế 1,3,5-trinitrobenzen (TNB).

b/. (0,5 điểm) Viết phương trình phản ứng khi đun 2,3-đimetyl pentan-3-ol với H2SO4 đặc ở 1700C. Vận dụng quy tắc Zaixep nêu rõ sản phẩm chính và phụ.

Câu 4. (1,5 điểm) Cho ancol có công thức phân tử C5H11OH. Viết công thức cấu tạo các đồng phân ancol bậc 2, ứng với mỗi ancol bậc 2 viết phản ứng oxi hóa bằng CuO, nung nóng.

Câu 5. (1,5 điểm) Cho 20,1 gam hỗn hợp (X) gồm hai ancol bậc 1, mạch không phân nhánh và kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol phản ứng với Na vừa đủ thì thu được 3,36 lit H2 (đktc).

a/. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hai ancol.

b/. Tính khối lượng sản phẩm hữu cơ sinh ra.

Câu 6. (1,5 điểm) Cho m gam hỗn hợp (A) gồm C2H5OH và C6H5OH tác dụng với natri dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cũng lượng hỗn hợp trên được trung hòa vừa đủ bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a/. Tính m ?

b/. Lấy 2m gam hỗn hợp (A) trên tác dụng vừa đủ với dung dịch Brom thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

 

(Cho biết H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80)

Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn.

————– Hết ————–

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Binh Phu – de -hk2 -17-18

Hoa 11 – Binh Phu – đề+ ĐA- hk2- 17-18

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *