dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bỏ phiếu trắng là gì?

Bỏ phiếu trắng là gì?

Phiếu trắng là gì?

Phiếu trắng là phiếu không tán thành mà cũng không phản đối, hoặc không bầu cho ai cả bỏ phiếu trắng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bỏ phiếu trắng có nghĩa là khi bạn đi đến phòng phiếu, bạn không bỏ phiếu cho bất cứ người nào, như là một hình thức tẩy chay một cuộc bầu cử mà bạn cho là không dân chủ.

Bỏ phiếu trắng là gì?

Trong các cuộc biểu quyết, thường cần 3 phương án để lựa chọn: phiếu thuận (phiếu đồng ý), phiếu chống (phiếu phản đối) và phiếu trắng.
Người bỏ phiếu thuận tức là đồng tình với quan điểm của người mở biểu quyết. Người bỏ phiếu chống tức là phản đối, không đồng ý với các đề xuất được đưa ra. Phiếu trắng là phiếu không đánh dấu vào mục đồng ý hay không đồng ý.

Phiếu trắng là phiếu không đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý đối với một, nhiều hoặc tất cả những người trong danh sách lấy phiếu. Phiếu trắng thường được xác định là phiếu không đồng ý.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phiếu trắng thì có được xem là hợp lệ không?

Phiếu trắng vẫn được xác định là phiếu hợp lệ. Tuy nhiên, phiếu trắng được xác định là phiếu không đồng ý. Nghĩa là người bỏ phiếu không đồng ý đối với một, nhiều hoặc tất cả những người trong danh sách lấy phiếu.

Bỏ phiếu trắng là gì? 1
Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc các trường hợp: không do Ban Kiểm phiếu phát ra; số lượng đồng ý và giới thiệu thêm nhiều hơn số lượng bổ nhiệm được phê duyệt; đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý (trường hợp phiếu lấy ý kiến có từ 02 người trở lên nếu đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý đối với người nào thì chỉ tính phiếu không hợp lệ đối với người đó). Trừ trường hợp phiếu không hợp lệ do không phải Ban Kiểm phiếu phát ra, các trường hợp Phiếu không hợp lệ khác xác định là phiếu không đồng ý.

Bỏ phiếu chống là gì?

Bỏ phiếu chống là lá phiếu thể hiện ý kiến không đồng ý người nào đó được chọn trong danh sách phiếu bầu. Trong tờ phiếu biểu quyết đó, việc bỏ phiếu chống đồng nghĩa với việc tích vào Ô không đồng ý.

Như đã nói ở trên, phiếu trắng có một điểm đặc biệt. Đó là, phiếu trắng tuy có ý nghĩa “không phản đối cũng chẳng ủng hộ”, nhưng được xác định là phiếu không đồng ý.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *