Các ứng dụng có trong Office 365 E5

Các ứng dụng có trong Office 365 E5 1

Danh sách các ứng dụng có trong Office 365 E5

 • Bookings: Đơn giản hóa cách bạn lên lịch và quản lý các cuộc hẹn cả trong và ngoài tổ chức của bạn.
 • Excel: Khám phá và kết nối với dữ liệu, lập mô hình, phân tích dữ liệu và trực quan hóa thông tin chuyên sâu.
 • Forms: Tạo khảo sát, bài kiểm tra, thăm dò ý kiến và dễ dàng xem xét trong thời gian thực.
 • Lịch: Lên lịch và chia sẻ thời gian diễn ra cuộc họp và sự kiện cũng như tự động nhận được lời nhắc.
 • Lists: Cho phép người dùng tạo, chia sẻ và theo dõi dữ liệu bên trong danh sách.
 • Mọi người: Sắp xếp thông tin liên hệ cho tất cả bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và người quen của bạn.
 • MyAnalytics: Tạo thói quen làm việc tốt hơn với thông tin chuyên sâu về cuộc họp, Email và giờ tập trung.
 • OneDrive: Lưu trữ, truy cập và chia sẻ tệp của bạn ở cùng một nơi.
 • OneNote: Chụp và sắp xếp ghi chú trên tất cả các thiết bị của bạn.
 • Outlook: Email cấp doanh nghiệp thông qua trải nghiệm Outlook phong phú và quen thuộc.
 • Planner: Tạo kế hoạch, sắp xếp và giao tác vụ, chia sẻ tệp và xem thông tin cập nhật về tiến độ.
 • Power Apps: Xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động và web với dữ liệu mà tổ chức của bạn đã sử dụng.
 • Power Automate: Tạo quy trình giữa các ứng dụng, tệp và dữ liệu để tự động hóa các tác vụ tốn nhiều thời gian.
 • Power BI: Tạo bảng điều khiển dữ liệu có thể thực thi, năng động và hấp dẫn mà bạn có thể chia sẻ với người khác.
 • PowerPoint: Thiết kế bản trình bày chuyên nghiệp.
 • Project: Phát triển kế hoạch dự án, giao tác vụ, theo dõi tiến độ và quản lý ngân sách.
 • Quản trị: Cổng thông tin web quản trị của bạn để quản lý đăng ký.
 • SharePoint: Chia sẻ và quản lý nội dung, kiến thức và các ứng dụng để hỗ trợ khả năng làm việc nhóm.
 • Stream: Chia sẻ video về lớp học, cuộc họp, bản trình bày và phiên đào tạo.
 • Sway: Tạo và chia sẻ báo cáo, bản trình bày và câu chuyện cá nhân mang tính tương tác.
 • Teams: Không gian làm việc nhóm có thể tùy chỉnh, dựa trên trò chuyện trong Office 365.
 • To Do: Theo dõi các nhiệm vụ của bạn ở cùng một nơi với trí thông minh, giúp bạn thu thập, ưu tiên và hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn.
 • Tuân thủ: Đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, luật định và kỹ thuật trong tổ chức của bạn về sử dụng dữ liệu và bảo mật nội dung.
 • Whiteboard: Xây dựng ý tưởng và cộng tác trên bảng tùy biến tự do được thiết kế cho bút, cảm ứng và bàn phím.
 • Word Giúp bạn viết bài chất lượng nhất.
 • Yammer Kết nối với đồng nghiệp và bạn cùng lớp, chia sẻ thông tin và sắp xếp xoay quanh các dự án.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *