Category CÔNG NGHỆ

The Trade Desk là gì?

The Trade Desk là gì?

Trong khi doanh số quảng cáo của Google và Facebook giảm mạnh trong thời gian vừa qua, doanh số quảng cáo của The Trade Desk tăng 24%. The Trade Desk là một DSP (Demand Side Platform), có cơ chế chạy…

Điện thoại vệ tinh là gì?

Điện thoại vệ tinh là gì

Tại sự kiện Far Out, Apple đã giới thiệu tính năng kết nối vệ tinh được trang bị dành cho iPhone 14 series. Tính năng này cho phép iPhone kết nối với vệ tinh để thực hiện các cuộc gọi…