0

Cách kiểm tra website viết bằng ngôn ngữ gì?

Cách kiểm tra website viết bằng ngôn ngữ gì?

Để kiểm tra website viết bằng ngôn ngữ gì, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn Cách kiểm tra website viết bằng ngôn ngữ gì

  • 2️⃣Nhập url (tên miền) của website cần kiểm tra vào ô “Enter a website addres…” và bấm vào Lookup

Bạn có thể nhập vào một từ khóa hoặc công nghệ nào đó để tìm kiếm, ví dụ có thể nhập ‘wordpress’ hoặc ‘php’ hoặc ‘ecommerce’….

  • 3️⃣Website sẽ hiển thị các thông tin chi tiết, ví dụ với website o2.edu.vn, thì BuiltWith sẽ hiển thị:
    • Website sử dụng nền tảng (framework) là PHP, sử dụng mã nguồn WordPress
    • Các plugin mà website sử dụng như RankMath, Lazy Load…
    • Các thư viện Javascript như MathJax…

Ngoài BuitlWith, bạn có thể sử dụng các dịch vụ khác như wappalyzer.com, w3techs.com/sites hoặc sử dụng các extensiton cho Chrome.

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *