0

Lời giải đề tham khảo Toán 2021

Lời giải đề tham khảo Toán 2021

Cuối tháng 3 năm 2021, BGD đã công bố đề tham khảo TN THPT các môn năm 2021, trong đó có đề tham khảo môn Toán. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu phần bình luận và lời giải chi tiết đề tham khảo Toán 2021 của thầy Lê Phúc Lữ.

1.  Bảng đáp án đề tham khảo Toán 2021

1C 2D 3B 4D 5A 6A 7B 8C 9D 10A
11B 12A 13C 14B 15A 16A 17D 18A 19B 20D
21A 22B 23D 24C 25B 26B 27A 28D 29C 30C
31D 32A 33D 34D 35B 36A 37B 38A 39C 40A
41B 42C 43A 44C 45A 46A 47A 48D 49B 50C

2. Phân tích đề tham khảo Toán 2021

Cấu trúc đề (số câu từng chương).

 • (1) Chương Ứng dụng đạo hàm: 10 câu
 • (2) Chương Hàm số lũy thừa, mũ & logarit: 8 câu
 • (3) Chương Nguyên hàm & tích phân: 7 câu
 • (4) Chương Số phức: 6 câu
 • (5) Chương Thể tích khối đa diện: 3 câu
 • (6) Chương Khối tròn xoay: 3 câu
 • (7) Chương Hình giải tích trong không gian: 8 câu
 • (8) Chương Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân: 1 câu
 • (9) Chương Tổ hợp, Xác suất: 2 câu
 • (10) Chương Quan hệ vuông góc trong không gian: 2 câu

Ma trận đề tham khảo môn Toán 2021 của BGD

Chủ đề Nội dung Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC
1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 1 1 1    10
Câu 3 Câu 30 Câu 39  
Cực trị của hàm số 1 1   1
Câu 4 Câu 5   Câu 46
GTLN, GTNN của hàm số   1    
  Câu 31    
Đường tiệm cận 1      
Câu 6      
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 1    
Câu 7 Câu 8    
2. Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ và Hàm số logarit Lũy thừa – Mũ – Logarit 1 1     8
Câu 9 Câu 11    
Hàm số mũ – Hàm số logarit 1      
Câu 10      
Phương trình mũ và phương trình logarit 1 1   1
Câu 12 Câu 13   Câu 47
Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit   1 1  
  Câu 32 Câu 40  
3. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng Nguyên hàm 1 1     7
Câu 14 Câu 15    
Tích phân 1 1 2  
Câu 16 Câu 17 Câu 33,

Câu 41

 
Ứng dụng của tích phân     1 1
    Câu 44 Câu 48
4. Số phức Định nghĩa và tính chất 2 1 1 1 6
Câu 18,

Câu 20

Câu 34 Câu 42 Câu 49
Các phép toán số phức 1      
Câu 19      
Phương trình bậc hai với hệ số thực        
5. Khối đa diện Đa diện lồi – Đa diện đều         3
Thể tích khối đa diện 1 1 1  
Câu 21 Câu 22 Câu 43  
6. Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu Khối nón 1       3
Câu 23      
Khối trụ        
Khối cầu 1      
Câu 24      
7. Phương pháp tọa độ trong không gian Hệ tọa độ trong không gian 1       8
Câu 25      
Phương trình mặt cầu 1 1   1
Câu 26 Câu 37   Câu 50
Phương trình mặt phẳng 1 1    
Câu 28 Câu 27    
Phương trình đường thẳng   1 1  
  Câu 38 Câu 45  
8. Tổ hợp – Xác suất Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 1       2
Câu 1      
Xác suất   1      
  Câu 29      
9. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân Cấp số cộng, cấp số nhân 1       1
Câu 2      
10. Quan hệ vuông góc trong không gian Góc trong không gian     1   2
    Câu 35  
Khoảng cách trong không gian     1  
    Câu 36  
Tổng    20  15  10  5 50

Nhận xét đề tham khảo Toán 2021

 • Các câu khó, mức độ 4 thuộc về các phần: (1), (2), (3), (4), (7).
 • Các câu mức độ 3 có khoảng 10 câu và có đủ ở các phần, còn lại 35 câu mức 1-2.
 • Nội dung của lớp 11 chiếm 10%, các câu mức độ 1-2.
 • Các câu ở mỗi mức độ đang được sắp xếp theo từng chương (giống năm 2017), nhưng đề chính thức chắc không như thế.
 • So về mức độ thì đề này dễ hơn đề chính thức năm 2019 nhưng khó hơn đề năm
 • Không có xuất hiện phần: lượng giác, bài toán vận tốc, bài toán lãi suất, phương trình tiếp tuyến, khoảng cách đường chéo nhau.
 • Về 5 câu khó nhất (vận dụng cao): câu 46, biện luận số cực trị của hàm chứa trị tuyệt đối là khó nhất đề, đòi hỏi thực hiện nhiều bước; câu 47, 48, 49 đòi hỏi có các kinh nghiệm nhất định ở dạng này để chọn hướng tiếp cận đúng mới xử lý nhanh gọn được; câu 50 có nét mới là kết hợp nhiều chương: khối tròn xoay, tìm giá trị lớn nhất và hình giải tích Oxyz.
 • Thời gian lý tưởng để một học sinh muốn được 9+ đề này là: 35 câu đầu làm (và kiểm tra lại) trong 20 phút; 10 câu tiếp theo làm trong 30-40 phút; 5 câu cuối dành 30-40 phút còn lại làm được càng nhiều càng tốt.

3. Lời giải chi tiết đề tham khảo Toán 2021

lời giải đề tham khảo môn toán 2021 lời giải đề tham khảo môn toán 2021 lời giải đề tham khảo môn toán 2021

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *