CÁCH LÀM BÀI TẬP THUẾ TNDN

CÁCH LÀM BÀI TẬP THUẾ TNDN

Cách làm bài tập thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp) để đạt điểm cao nhất. Trong các kì thi Công chức thuế khoảng 10 năm trở lại đây, bài tập thuế TNDN tương đối cơ bản. Chúng tôi giới thiệu bài viết của bạn Nguyễn Hải.

Những điều cần chú ý khi làm bài tập thuế TNDN

 1. Thí sinh hay bị nhầm các khoản chi phí được trừ, chi phí không được trừ. Để tránh nhầm lẫn, các bạn đọc kỹ điều kiện ghi nhận vào CP được trừ (K1, điều 6, VBHN 66/2019 và danh mục các khoản chi không được trừ tại K2, điều 6, VBHN 66/2019)
 2. Không xác định được chính xác khoản thu nhập khác. (Đọc điều 7, VBHN 66/2019)
 3. Không viết công thức trước khi trình bày, không kẻ bảng khi trình bày làm cho quá trình tổng hợp số liệu bị sai hoặc sót.

CÁCH LÀM BÀI TẬP THUẾ TNDN

Dưới đây là các bước làm 1 bài thuế TNDN đúng chuẩn.
Do công ty tính thuế TNDN theo phương pháp kê khai
Nên
Thuế TNDN = (TNTT – Quỹ phát triển khoa học công nghệ)* thuế suất
TNTT = TNCT – TN miễn thuế – Lỗ kết chuyển

Bước 1: Xác định TNCT

TNCT = Doanh thu – Chi phí được trừ + TNK
 • Xác định doanh thu: (Thường đề bài cho trước, nếu không cho trước, các bạn nên đọc các quy định về doanh thu tính thuế trong điều 5, vbhn 66/2019 để nắm rõ quy định)
 • Xác định chi phí được trừ (Phần này thường nhiều nghiệp vụ, nên kẻ bảng để dễ dàng trong việc tổng hợp số liệu)
 • Xác định thu nhập khác

Bước 2: Xác định các yếu tố khác:

 • Xác định TN miễn thuế (nhớ danh mục các khoản miễn thuế trong điều 8, vbhn 66/2019)
 • Xác định lỗ kết chuyển
 • Xác định quỹ phát triển khoa học công nghệ
(Lưu ý: Nếu đề bài không cho số liệu trong bước 2 này, vẫn nên diễn giải, giá trị ghi bằng 0)

Bước 3: Xác định thuế TNDN và kết luận

Viết lại công thức và thay số
Kết luận. (Cần 3 kết luận sau)
 • Số thuế TNDN phát sinh là bao nhiêu?
 • Số thuế TNDN đã nộp là bao nhiêu? (lưu ý xác định phần thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ)
 • Số thuế TN
Bạn có thể tham khảo trong hình sau:
cách làm bài tập thuế tndn
cách làm bài thuế thu nhập doanh nghiệp thi công chức