Category CÔNG NGHỆ

The Trade Desk là gì?

The Trade Desk là gì?

Trong khi doanh số quảng cáo của Google và Facebook giảm mạnh trong thời gian vừa qua, doanh số quảng cáo của The Trade Desk tăng 24%. The Trade Desk là một DSP (Demand Side Platform), có cơ chế chạy…