Một số bài tập giới hạn khó

Tính các giới hạn sau: \( \lim \left(\sqrt{16^n+3^n}-\sqrt{16^n+4^n}\right) \) \( \lim\limits_{x\to 2}\frac{x^6-64}{x-2} \) \( \lim\limits_{x\to 1}\frac{x^5-1}{x^2-1} \) \( \lim\limits_{x\to 1}\frac{x^25-1}{x-1} \) \( \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+9}+\sqrt{x+16}-7}{x} \) \( \lim\limits_{x\to 3}\frac{3\sqrt{x+1}-x-1}{x^2-9} \) \( \lim\limits_{x\to 2}\frac{\sqrt{1+4x}\sqrt{4+6x}-12}{x-2} \) \( \lim\limits_{x\to 0}\frac{(x^3+4)\sqrt{x+1}-4}{x} \) \( \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}\sqrt[3]{1+4x}-1}{x} \) \( \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}\left(1+\sqrt[3]{x+1}\right)-2}{x} \)

Giới hạn của dãy số

nghịch lí zeno

Giới hạn của dãy số Nếu nhìn các đại lượng vô hạn dưới con mắt hữu hạn, chúng ta sẽ gặp vô vàn nghịch lí, như nghịch lí Zeno: Achilles và con rùa. Trong một cuộc chạy đua, người chạy nhanh nhất không bao giờ có thể bắt kịp được kẻ chậm nhất. Kể từ … Read more

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba 1. Cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba Cho hàm số bậc ba $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ với $a\ne 0$ có đồ thị gọi là đường cong $(C)$ và … Read more

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số 1. Khái niệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số Để có kế hoạch, định hướng đúng đắn trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phải biết được tốc độ tăng trưởng của một đại lượng nào đó, ví dụ, thị trường chứng khoán TQ mới … Read more

Bài toán mũ và logarit trong các đề thi năm 2020

mũ logarit trong đề thi 2020

Bài toán mũ và logarit trong các đề thi năm 2020 Xem thêm Nguyên Hàm – Tích Phân trong đề thi 2020 Ví dụ 1.  [Chuyên KHTN năm 2020] Cho $ m$ là tham số thực. Phương trình $ 4^x-(m+4)\cdot 2^x+2=0$ có hai nghiệm thực $ x_1,x_2 $ thỏa mãn $ (x_1+2)(x_2+2)=4$. Tính giá trị … Read more

Nguyên Hàm – Tích Phân trong đề thi 2020

nguyên hàm tích phân trong đề thi 2020

Nguyên Hàm – Tích Phân trong đề thi 2020 Bài viết này tổng hợp các câu hỏi về chủ đề Nguyên hàm, Tích Phân và ứng dụng trong các đề thi minh họa, đề tham khảo TN THPT, đề thi thử THPTQG năm 2020 của các trường trên cả nước. Mời thầy cô và các … Read more

Hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng

Đồ thị hàm số liên tục trên một khoảng hàm số gián đoạn tại một điểm

Cách chứng minh hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng Hàm số liên tục là một trong những mảng kiến thức quan trọng của Giải tích, trong bài này chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt lý thuyết về hàm số liên tục và các dạng toán liên … Read more

Bài tập cấp số cộng – cấp số nhân

lý thuyết bài tập cấp số cộng cấp số nhân

Bài tập cấp số cộng – cấp số nhân Xem thêm Báo cáo kinh nghiệm dạy Toán bằng tiếng Anh chương Cấp số cộng 1. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng và cấp số nhân 1.1. Cấp số cộng Định nghĩa. Dãy số $ (u_n) $ được xác định bởi $\begin{cases} u_1=u\\u_{n}=u_{n-1}+d \end{cases}$ được gọi … Read more