Category Hình học

Trọng tâm là gì?

cách xác định trọng tâm của tam giác

Trọng tâm là gì? Trọng tâm là gì? Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến, là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác đến trung điểm của cạnh đối diện. Ba đường trung tuyến này đồng quy tại…

Trung điểm là gì?

Trung điểm là gì? 10

Trung điểm là gì? Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng đó, chia đoạn thẳng đó thành hai đoạn dài bằng nhau. Trung điểm là gì? Trung điểm là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng và chia đoạn thẳng…

Trực tâm là gì?

Trực tâm là gì? 12

Trực tâm là gì? Trực tâm là giao điểm của 3 đường cao trong một tam giác. Đường cao trong tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến cạnh đối diện. Cạnh đối diện này được gọi…