Cách tính diện tích tam giác

Cách tính diện tích tam giác

Cách tính diện tích tam giác bất kì

Để tính diện tích một tam giác bất kì, cách làm chung là ta lấy chiều cao nhân với độ dài cạnh đáy tương ứng và chia cho 2.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cách tính diện tích tam giác

Ví dụ, trong hình trên thì diện tích tam giác ABC là $$S=\frac{1}{2} a. h_a$$

Hoặc, có thể thay bằng $S=\frac{1}{2} b.h_b=\frac{1}{2} c. h_c$ với $h_a, h_b,h_c$ lần lượt là độ dài đường cao kẻ từ các đỉnh A, B, C của tam giác.

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm.

Giải: Chiều cao 24dm = 2,4m. Diện tích tam giác là $$S=\frac{1}{2} . 5. 2{,}4=6\, m^2$$

Đối với các em học sinh lớp 10, có thể tham khảo thêm các cách tính diện tích tam giác HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cách tính diện tích tam giác vuông

Cách tính diện tích tam giác 1

Tam giác vuông hơi đặc biệt một chút, là các cạnh góc vuông cũng đồng thời là đường cao. Do đó, diện tích của tam giác vuông có thể tính bằng 1/2 tích độ dài hai cạnh góc vuông.

Ví dụ, trong hình trên thì diện tích của tam giác là $$\frac{1}{2} a.b$$

Công thức tính diện tích tam giác đều

Cách tính diện tích tam giác 2

Diện tích tam giác đều cạnh bằng a thì diện tích là $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cách tính diện tích tam giác cân

Để tính diện tích tam giác cân, chúng ta thường kẻ đường cao ứng với cạnh đáy của tam giác cân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *