0

Đề khảo sát cuối năm lớp 3 môn Toán

Đề khảo sát cuối năm lớp 3 môn Toán

O2 Education xin giới thiệu với Quý thầy cô và các em học sinh 6 đề khảo sát cuối năm lớp 3 môn Toán có đáp án chi tiết.

1. Đề khảo sát cuối năm lớp 3 môn Toán – Đề số 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (7 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số 54 175 đọc là: (M1-0,5 điểm)

A. Năm nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi nghìn một trăm bảy lăm.

Câu 2. Số liền sau của số 68457 là: (M1-0,5 điểm)

A. 68467;

B. 68447

C. 68456

D. 68458

Câu 3. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ đến lớn là: (M1-0,5 điểm)

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 48716; 48617; 47861; 47816

C. 47816; 47861; 48617; 48716

D. 48617; 48716; 47816; 47861

Câu 4. Số lẻ nhỏ nhất 5 chữ số là: (M1-0,5 điểm)

A. 11000

B. 10100

C. 10010

D. 10001

Câu 5. Kết quả của phép cộng 36528+ 49347 là: (M2-0,5 điểm)

A. 75865

B. 85865

C. 75875

D. 85875

Câu 6. Giá trị của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là: (M2-0,5 điểm)

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Câu 7. Thứ hai tuần này là ngày 26, thứ hai tuần trước là ngày:…

(M2-0,5 điểm)

A. 19

B. 18

C. 16

D. 17

Câu 8. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là: (M2-0,5 điểm)

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

Câu 9. 8 hộp bút chì như nhau 96 cái bút chì. Hỏi 6 hộp như thế bao nhiêu cái bút chì? (M3-1điểm)

A. 18 cái.

B. 12 cái.

C. 72 cái.

D. 62 cái.

Câu 10. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu? (M4-1điểm)

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

Câu 11. Hình dưới đây bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? (M3-1điểm)

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác,5 hình tứ giác

PHẦN II: TỰ LUẬN: (3 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (M1-1 điểm)

  • $21628 times 3$
  • $45603 + 12908$
  • $15250: 5$
  • $67013- 23114$$


Bài 2. Một người đi bộ trong 5 phút đi được 450m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau). (M2-2 điểm)

Đáp án đề khảo sát cuối học kì II môn Toán 3

Phần 1: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. (M1-0,5 điểm) C. Năm mươi nghìn một trăm bảy mươi lăm.

Câu 2. (M1-0,5 điểm) D. 68458

Câu 3. (M1-0,5 điểm) C. 47816; 47861; 48617; 48716

Câu 4. (M2-0,5 điểm) D. 10001

Câu 5. (M2-0,5 điểm) A. 85875

Câu 6. (M2-0,5 điểm) C. 33492

Câu 7: (M2-0,5 điểm) A. 19

Câu 8. (M1-0,5 điểm) B. XII

Câu 9. (M3-1 điểm) C. 72 cái

Câu 10. (M4-1 điểm) B. 12 cm

Câu 11. (M3-1 điểm) D. 5 hình tam giác,5 hình tứ giác

PHẦN 2: Tự luận: (3 điểm)

Bài 1. (M1-1 điểm) HS đặt tính và tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm.

21628 x 3 = 64884 15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695 67013- 23114 = 43899

Bài 2. (M2-2 điểm)

Bài giải

Mỗi phút người đó đi được số mét là. (0, 25 điểm)

450: 5 = 90 (m) (0, 75 điểm)

Trong 9 phút người đó đi bộ được số mét là: (0, 25 điểm)

90 x 9 = 810 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 810 m.(0,25 điểm)

Các đề khảo sát còn lại, mời Quý thầy cô tải file word tại đây De on tap toan 3 o2.edu.vn

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *