0

Đáp án Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021

Đáp án Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021 I. Trắc nghiệm Câu 1 : B 0,016                                    Câu 2 : C 2,05 Câu 3 : A 8 giờ                                    Câu 4 : C 26 cm^3cm3 II. Tự luận Câu 1:… Continue Reading