Tiểu học

Các bài giảng, tài liệu về học tập các môn ở cấp tiểu học

Bài tập KODU Game Lab

Bài tập KODU Game Lab Kodu là một ngôn ngữ lập trình trực quan phù hợp để dạy trẻ em cơ bản về lập trình và rèn luyện khả năng sáng tạo của chúng. Kodu Game Labs giúp trẻ tiếp cận với Lập trình qua việc...

Đọc tiếp...

Đáp án Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021

Đáp án Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021 I. Trắc nghiệm Câu 1 : B 0,016                                    Câu 2 : C 2,05 Câu 3 : A 8 giờ                                    Câu 4 : C 26 cm^3cm3 II. Tự luận Câu 1: Tìm m biết: 4,25 x (...

Đọc tiếp...

100 đề thi Toán vào lớp 6 chuyên

100 đề thi Toán vào lớp 6 chuyên 13. Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021 I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Câu 1: Phân số $\dfrac {16}{1000}$​ được viết dưới dạng số thập phân là: A. 0,16         B. 0,016      ...

Đọc tiếp...