dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử Toán 2022 chuyên Quang Trung – Bình Phước lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2022 lần 3 trường chuyên Quang Trung – Bình Phước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Một hộp đựng 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi, rồi cộng các số trên các viên bi lại với nhau. Xác suất để kết quả thu được là một số lẻ bằng?

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 1), bán kính bằng 4. Cho mặt cầu (S’) có tâm (2; 1; 5), bán kính bằng 2. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với 2 mặt cầu trên. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ gốc toạ độ O đến (P).

Ta vẽ hai nửa đường tròn như hình vẽ, trong đó đường kính của nửa đường tròn lớn gấp đôi đường kính của nửa đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa hình tròn đường kính AB có diện tích là 8T và góc BAC = 30°. Tính thể tích của vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) (phần không tô đậm) xung quanh đường thẳng AB.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *