Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường Amsterdam năm 2022

Phần I. Trắc nghiệm – Điền câu trả lời vào ô trống. Câu 1. Tính: (0,14 \times 253 \times 3-4,2 \times 5,3). Câu 2. Biết số (\overline{2022 a b}) chia hết cho cả 5 và (9(b>0)). Tìm (a, b). Câu 3. Tính (\left(1-\frac{1}{2}\right) \times\left(1-\frac{1}{3}\right) \times\left(1-\frac{1}{4}\right) \times \ldots \times\left(1-\frac{1}{2022}\right)). Câu 4. Cho ba số có tổng … Read more

Đề thi thử Toán 2022 chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 4

Đề thi thử Toán 2022 chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 4 Tính hết năm 2021, diện tích rừng của tỉnh Phú Thọ là 140600 ha, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 39,8%. Trong năm 2021 tỉnh Phú Thọ trồng mới được 1000 ha.Giả sử diện tích rừng trồng mới của … Read more

Đề thi thử Toán 2022 chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương

Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính r vào một chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ (tham khảo hình vẽ). Biết … Read more

Đề Địa Nam Định 2022 lần 2

Câu 41: Vấn đề quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp theo chiều sâu của Đông Nam Bộ hiện nay làA. tăng cường thủy lợi.B. thu hút vốn đầu tư.C. đổi mới công nghệ.D. mở rộng diện tích. Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào … Read more

Đề Văn Nam Định 2022 lớp 12 đợt 1

Đề Văn Nam Định 2022 lớp 12 đợt 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1 CUỐI NĂM HỌC 2021 – 2022Môn: Ngữ văn – lớp 12 THPT(Thời gian làm bài: 120 phút)Đề khảo sát gồm 02 trang. I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Trăm trứng … Read more

Đề Văn Nam Định 2022 lớp 12 đợt 2

Đề văn nam định 2022 lớp 12 đợt 2 I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Có lẽ bạn muốn trở thành mặt trời nhưng bạn chỉ là một ngôi sao. Có lẽ bạn muốn thành cây lớn nhưng bạn lại là một ngọn cỏ. Có lẽ bạn muốn trở thành một con sông … Read more