0

Giải chi tiết mã 205 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

Giải chi tiết mã 205 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1   Mã đề thi 205 Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………………………… Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: – H = 1; Li =… Continue Reading

0

Giải chi tiết mã 202 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

Giải chi tiết mã 202 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1   Mã đề thi 202 Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………………………… Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: – H = 1; Li =… Continue Reading