Long là gì, short là gì trong chứng khoán?

Khi tham gia thị trường chứng khoán, có rất nhiều thuật ngữ chứng khoán mà bạn cần phải hiểu. Một vài trong số đó là force sell, long, short.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Short là gì trong chứng khoán?

Short (hay Short sell) là từ dùng chỉ những hành động bán khống cổ phiếu (bán trước mua sau). Có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của một loại chứng khoán như cổ phần hay trái phiếu.

Phần lớn các nhà đầu tư theo lâu dài một khoản đầu tư, hy vọng rằng giá của loại chứng khoán đó sẽ lên. Để thu lợi từ việc giá cổ phiếu đi xuống, người bán khống có thể mượn một lượng chứng khoán và bán nó đi, mong muốn rằng nó sẽ giảm giá trong ít ngày tới để người bán khống có thể mua nó lại với mức giá thấp hơn (để trả lại chỗ đã mượn) và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bán và mua.

Ví dụ, cổ phiếu X hiện đang giao dịch ở mức giá 10.000đ. Người bán khống mượn 20.000 cổ phiếu và bán chúng để thu được 200 triệu đồng. Nếu giá cổ phiếu X sau đó rớt xuống 8.000đ, người bán khống đó sẽ mua lại 20.000 cổ phiếu đó chỉ hết 160 triệu đồng và lãi 40 triệu đồng. Tuy nhiên nếu giá cổ phiếu tăng lên 11.000đ thì người đó phải mua lại 20.000 cổ phiếu hết 220 triệu đồng và bị lỗ 20 triệu đồng.

Ngắn gọn dễ hiểu, short là “Mượn cổ phiếu và bán giá cao, sau đó mua cổ phiếu giá thấp để trả lại, thu lợi”.

Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Long là gì trong chứng khoán?

Ngược lại với short thì chúng ta có long. Cái này thì hiểu hoàn toàn ngược lại là bạn tin tưởng 1 mã chứng khoán nào đó sẽ tăng giá do ăn nên làm ra. Bạn mua, và đợi lên giá rồi bán. Ngắn gọn dễ hiểu, long là “Mua giá thấp, bán lại giá cao, lời”.

Long là gì, short là gì trong chứng khoán?

Tuy nhiên không phải lúc nào các nhà đầu tư cũng mua được giá tốt và cũng chính bởi vì thế mà đa số các chủ thể là nhữg nhà đầu tư sẽ không sử dụng toàn bộ số tiền đầu tư của mình để mua các cặp tiền tệ đó, mà thường chia nhỏ số tiền đầu tư ra để mua ở nhiều vị thế khác nhau.

Và khi giá tăng thực sự, các chủ thể là những nhà đầu tư sẽ tiến hành bước 2 là chốt lời các lệnh đã Buy/Long trước đó, và thu được lợi nhuận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *