dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Những điều người Mỹ dạy học sinh tiểu học

Chúng tôi xin giới thiệu bảng nội quy lớp học của một lớp học tiểu học ở Mỹ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

QUYỀN LÀM NGƯỜI CỦA CHÚNG TA

 1. Tôi có quyền được sung sướng và được đối xử tử tế ở đây:
  Có nghĩa là không ai được nhạo báng tôi và làm tổn thương tự ái của tôi.
 2. Tôi có quyền là tôi ở đây:
  Có nghĩa là không ai được kỳ thị vì màu da của tôi,
  gầy hay mập,
  cao hay thấp,
  trai hay gái,
  hoặc vì cái bề ngoài của tôi.
 3. Tôi có quyền được an toàn ở đây:
  Có nghĩa là không ai được đánh tôi,
  đá tôi, đẩy tôi,
  nhéo tôi,
  làm đau tôi.
 4. Tôi có quyền được nghe và được lắng nghe ở đây:
  Có nghĩa là không ai được
  la hét,
  quát lên
  hoặc làm ầm ĩ.
 5. Tôi có quyền tìm hiểu về bản thân của tôi ở đây:
  Có nghĩa là tôi sẽ được tự do
  phát biểu tình cảm
  và ý kiến của tôi mà không bị gián đoạn hoặc bị trừng phạt.
 6. Tôi có quyền học hỏi theo khả năng của tôi:
  Có nghĩa là không ai được gọi tên nhạo báng
  vì cách học hỏi của tôi.
 7. Và với những quyền lợi này,
  tôi cũng sẽ áp dụng với những người khác cùng trong phòng học.
Những điều người Mỹ dạy học sinh tiểu học

Bản tiếng Anh:

OUR HUMAN RIGHTS

I have a right to be happy and to be
treated with compassion in this room:
This means that no one
will laugh at me or
hurt my feelings.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I have a right to be myself in this room:
This means that no one will treat me
unfairly because of my skin color,
fat or thin,
tall or short,
boy or girl,
or by the way I look.

I have a right to be safe in this room:
This means that no one will
hit me,
kick me, push me,
pinch me,
or hurt me.

I have a right to hear and be heard in this room:
This means that no one will
yell,
scream,
shout
or make loud noises.

I have a right to learn about myself in this room:
This means that I will be
free to express my feelings
and opinions without being
interrupted or punished.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I have a right to learn according to my own ability:
This means that no one will call
me names because of the way I learn.

With all these rights I have, I give the
same rights to all people in this classroom.

Source: Cummings M (1974), Individual Differences: An Experience in Human Relations for Children
Madison, WI: Madison Public Schools
Adaptation by Julie Cox, Davis School District, Utah

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *