Chiến dịch CPA, CPO, CPS là gì?

CPA, CPO, CPS… là các khái niệm trong Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) nói riêng và Marketing nói chung. Việc lựa chọn chiến dịch nào phù hợp đóng vai trò quyết định đến doanh thu và hoa hồng mà bạn nhận được. Chiến dịch CPS là gì? CPS là tên viết tắt của cụm … Read more