Tag hoa quả

Từ vựng tiếng Anh về trái cây

Từ vựng tiếng Anh về trái cây 2

Từ vựng tiếng Anh về trái cây Xem thêm Từ vựng tiếng Anh về các loài cây 1. Từ vựng tiếng Anh về trái cây có hình tròn Star apple – /’stɑ:r ‘æpl/: Quả vú sữa Orange – /ɒrɪndʒ/: Quả cam Mandarin (or tangerine)…