Tag hoa quả

Từ vựng tiếng Anh về trái cây

Từ vựng tiếng Anh về trái cây Xem thêm Từ vựng tiếng Anh về các loài cây 1. Từ vựng tiếng Anh về trái cây có hình tròn Star apple – /’stɑ:r ‘æpl/: Quả vú sữa Orange – /ɒrɪndʒ/: Quả cam Mandarin (or tangerine)…