Tag hướng nội

Người hướng nội là gì?

người hướng nội là gì

Người hướng nội là gì? Hướng nội thường được xem là tồn tại như một phần của chuỗi liên tục cùng với hướng ngoại. Nếu như coi tính cách là một thang đo, và hướng nội biể thị một đầu…