Tag khai bút

Khai bút đầu năm là gì?

Khai bút đầu năm là gì?

Khai bút đầu năm là phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt, đã được gìn giữ từ xa xưa đến tận ngày nay. Những nét chữ đầu tiên của năm luôn gửi gắm mong ước về nhiều điều…